Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktDe viktigste enhetene i SI-systemet.

Grunnenheter

Størrelse

Enhet

Symbol

Lengde Meter m
Masse Kilogram kg
Tid Sekund s
Elektrisk strøm Ampere A
Termodynamisk temperatur Kelvin K
Lysstyrke Candela cd
Stoffmengde Mol mos

 

Supplement enheter

Størrelse

Enhet

Symbol

Planvinkel Radian Rad
Romvinkel Steradian sr

 

Avledede enheter

Størrelse

Enhet

Symbol

flate flate flate
kvadratmeter kvadratmeter kvadratmeter
volum volum volum
kubikkmeter kubikkmeter kubikkmeter
frekvens frekvens frekvens
hertz hertz hertz
Hz Hz Hz
densitet densitet densitet
kilogram pr. kubikkmeter kilogram pr. kubikkmeter kilogram pr. kubikkmeter
kg/m³ kg/m³ kg/m³
hastighet hastighet hastighet
meter pr. sekund meter pr. sekund meter pr. sekund
m/s m/s m/s
akselerasjon akselerasjon akselerasjon
sekund sekund sekund
m/s² m/s² m/s²
kraft kraft kraft
newton newton newton
N N N
trykk trykk trykk
pascal pascal pascal
Pa (N/m²) Pa (N/m²) Pa (N/m²)
energi, arbeid energi, arbeid energi, arbeid
joule joule joule
J (N•m) J (N•m) J (N•m)
effekt effekt effekt

 


Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm., er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.