Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktDe vanligste måleenheter

*(stjerne) angir at enheten kan brukes sammen med SI-systemet.

Lengde

 • 1 mil = 10 000 m.
 • 1 internasjonal nautisk mil (1 bueminutt) = 1852 m.
 • 1 gammel sjømil (4 nautiske mil) =7408 m.
 • 1 kabellengde = 0,1 nautisk mil = 185,2 m.
 • 1 astronomisk enhet (AU) = 149,6 x 109 m.*
 • 1 lysår = 9,5 x 1015 m.
 • 1 parsec (pc) = 30,9 x 1015m.*
 • 1 ångstrøm (Å) = 10-10 m.

Vinkel

 • 1 grad (1°) = 60’ (bueminutter) = 3600” (buesekunder) = 1/360 omdreining = p/180 rad*
 • 1 gon (oftest kalt nygrad) = 100 nyminutter = 10 000 nysekunder = 1/400 omdreining.

Flate

 • 1 hektar = 100 ar = 10 000 m²
 • 1 dekar = 1 mål = 10 ar = 1000 m²
 • 1 ar = 100 m²

Volum

 • 1 liter (l) = 1 dm³ = 0,001 m³*
 • 1 registertonn (rommål for skip = 100 engelske kubikkfot = 2,835 m³

Masse

 • 1 tonn = 1000 kg*
 • 1 atommasseenhet (u) = 1,66 540 x 10-27 kg*

Hastighet (vei pr. tid)

Trykk

 • 1 bar = 105 Pa
 • 1 normal atmosfære (atm) = 101,325 kPa

Energi

 • 1 elektronvolt (eV) = 1,602 177 x 10-19 J (Joule)

Tid

 • 1 år = 365,2422 døgn
 • 1 døgn (d) = 24 timer = 1440 min = 86 400 s*
 • 1 time (h) = 60 min = 3600 s*
 • 1 minutt (min) = 60 sekunder (s)*

Effekt

 • 1 (metrisk) hestekraft (hk) ≈ 736 W (anbefales ikke brukt)
 • 1 kilowatt ≈ 1,36 (metrisk) hestekraft

 


Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.