Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktFrekvens- og bølgelengdeområder

 

  • 1 Hz (hertz) = 1 svingning/s
  • 1 kHz = 1000 Hz
  • 1 MHz = 1000 kHz = 1 million Hz
  • 1 GHz = 1 milliard Hz
Bånd Frekvens Bølgelengde Navn Eksempel på bruksområde.
4 10-30 kHz 30-10 km Meget lange bølge (ULF) Radiokommunikasjon (telefoni, telegrafi, frekvenssignaler) under vann.
5 30-300 kHz 10.1 km Langbølger (LF) Kringkasting
6 300-3000 kHz 1000-100 m Mellombølger (MF) Kringkasting
7 3-30 MHz 100-1 m Kortbølger (HF) Kringkasting
8 30-300 MHz 10-1 m Ultrakortbølger, meterbølger (VHF) Kringkasting (FM) og TV
9 300-3000 MHz 100-10 cm Desimeterbølger (UHF) TV og radar
10 3-30 GHz 10-1 cm Centimeterbølger Radar
11 30-300 GHz 10-1 mm Millimeterbølger Radar
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm., er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.