Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktUnified - UNC - utvendige gjenger - Tabellene viser til grov og middels toleranseklasse.

Gjengene inndeles i grove gjenger = UNC, og fine gjenger = UNF

UNC- og UNF-gjengene inndeles igjen i tre toleranseklasser:

Klasse 1 = grov toleranse, til vanlig handelskvalitet
Klasse 2 = middels toleranse, til formål hvor det stilles større krav til presisjon
Klasse 3 = fin toleranse, til spesielle formål hvor ekstra trang pasning er påkrevet

Videre har: Skruegjenger toleransebetegnelsen A og Muttergjenger toleransebetegnelsen B

Du finner litt mer om dette nederst i denne artikkel/tabell siden - Link: UNF/UNC/BSF/BSW

Bildet under viser de forskjellige måle områdene som brukes i forhold til gjenger- her i mm. (Metrisk).  Under bildet finner du tabellene for Utvendige grove UNC-gjenger.

 

Gjengestigning oversikt

 

Tabell 1 av 2
Grove UNC utvendige skruegjenger - Toleranseklasse 1A
           
 Gjenge- og
toleranse
betegnelser
 Antall
gjenger
på 1"
 Stig-
ning
Stordiameter Midtdiameter Lillediameter
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
maks. min. maks. maks. min. maks. maks. min. maks.
                         
1/4" UNC-1A 20 1,270 6,322 6,012 6,350 5,497 5,354 5,524 4,765 4,531 4,793
5/16" UNC-1A 18 1,411 7,907 7,574 7,938 6,990 6,835 7,021 6,175 5,918 6,205
3/8" UNC-1A 16 1,588 9,492 9,131 9,525 8,461 8,296 8,494 7,544 7,264 7,577
7/16" UNC-1A 14 1,814 11,077 10,683 11,112 9,898 9,718 9,934 8,852 8,542 8,887
1/2" UNC-1A 13 1,954 12,662 12,248 12,700 11,392 11,204 11,430 10,264 9,934 10,302
9/16" UNC-1A 12 2,117 14,247 13,810 14,288 12,873 12,675 12,913 11,651 11,300 11,692
5/8" UNC-1A 11 2,309 15,834 15,372 15,875 14,336 14,125 14,376 13,002 12,626 13,043
3/4" UNC-1A 10 2,540 19,004 18,512 19,050 17,353 17,130 17,399 15,888 15,481 15,933
7/8" UNC-1A 9 2,822 22,177 21,648 22,225 20,343 20,102 20,391 18,715 18,270 18,763
1" UNC-1A 8 3,175 25,349 24,778 25,400 23,287 23,030 23,338 21,453 20,968 21,504
1 1/8" UNC-1A 7 3,629 28,519 27,894 28,575 26,162 25,885 26,218 24,067 23,528 24,122
1 1/4" UNC-1A 7 3,629 31,694 31,069 31,750 29,337 29,055 29,393 24,242 26,698 27,297
1 3/8 " UNC-1A 6 4,233 34,864 34,171 34,925 32,113 31,808 32,174 29,670 26,060 29,731
1 1/2" UNC-1A 6 4,233 38,039 37,346 38,100 35,288 34,981 35,349 32,845 32,233 32,906
1 3/4" UNC-1A 5 5,080 44,381 43,599 44,450 41,082 40,742 41,151 38,148 37,442 38,217
2" UNC-1A 4,5 5,644 50,726 49,888 50,800 47,061 46,698 47,135 43,802 43,033 43,876
2 1/4" UNC-1A 4,5 5,644 57,076 56,238 57,150 53,411 53,040 53,485 50,152 49,375 50,226
2 1/2" UNC-1A 4 6,350 63,421 62,514 63,500 59,296 58,903 59,375 55,631 54,780 55,710
2 3/4" UNC-1A 4 6,350 69,769 68,862 69,850 65,644 65,242 65,725 61,979 61,120 62,060
3" UNC-1A 4 6,350 76,119 75,212 76,200 71,994 71,585 72,075 68,329 67,462 68,410
3 1/4" UNC-1A 4 6,350 82,466 81,559 82,550 78,341 77,927 78,425 74,676 73,805 74,760
3 1/2" UNC-1A 4 6,350 88,816 87,909 88,900 84,691 84,270 84,775 81,026 80,147 81,110
3 3/4" UNC-1A 4 6,350 95,164 94,257 95,250 94,039 90,612 91,125 87,373 86,490 87,460
4" UNC-1A 4 6,350 101,514 100,607 101,600 97,389 96,657 97,475 93,723 92,834 93,810
                         
                         

 

Tabell 2 av 2
Middels UNC utvendige skruegjenger - Toleranseklasse 2A
           
 Gjenge- og
toleranse
betegnelser
 Antall
gjenger
på 1"
 Stig-
ning
Stordiameter Midtdiameter Lillediameter
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
maks. min. maks. maks. min. maks. maks. min. maks.
                         
1/4" UNC-2A 20 1,270 6,322 6,116 6,350 5,497 5,403 5,524 4,765 4,580 4,793
5/16" UNC-2A 18 1,411 7,907 7,686 7,938 6,990 6,888 7,021 6,175 5,972 6,205
3/8" UNC-2A 16 1,588 9,492 9,253 9,525 8,461 8,349 8,494 7,544 7,318 7,577
7/16" UNC-2A 14 1,814 11,077 10,815 11,112 9,898 9,779 9,934 8,852 8,603 8,887
1/2" UNC-2A 13 1,954 12,662 12,385 12,700 11,392 11,265 11,430 10,264 9,997 10,302
9/16" UNC-2A 12 2,117 14,247 13,957 14,288 12,873 12,741 12,913 11,651 11,367 11,692
5/8" UNC-2A 11 2,309 15,834 15,527 15,875 14,336 14,196 14,376 13,002 12,697 13,043
3/4" UNC-2A 10 2,540 19,004 18,677 19,050 17,353 17,203 17,399 15,888 15,555 15,933
7/8" UNC-2A 9 2,822 22,177 21,824 22,225 20,343 20,183 20,391 18,715 18,352 18,763
1" UNC-2A 8 3,175 25,349 24,968 25,400 23,287 23,114 23,338 21,453 21,052 21,504
1 1/8" UNC-2A 7 3,629 28,519 28,103 28,575 26,162 25,979 26,218 24,067 23,622 24,122
1 1/4" UNC-2A 7 3,629 31,694 31,278 31,750 29,337 29,149 29,393 24,242 26,792 27,297
1 3/8 " UNC-2A 6 4,233 34,864 34,402 34,925 32,113 31,910 32,174 29,670 29,162 29,731
1 1/2" UNC-2A 6 4,233 38,039 35,577 38,100 35,288 35,082 35,349 32,845 32,334 32,906
1 3/4" UNC-2A 5 5,080 44,381 43,861 44,450 41,082 40,856 41,151 38,148 37,556 38,217
2" UNC-2A 4,5 5,644 50,726 50,168 50,800 47,061 46,820 47,135 43,802 43,155 43,876
2 1/4" UNC-2A 4,5 5,644 57,076 56,518 57,150 53,411 53,165 53,485 50,152 49,500 50,226
2 1/2" UNC-2A 4 6,350 63,421 62,817 63,500 59,296 59,032 59,375 55,631 54,910 55,710
2 3/4" UNC-2A 4 6,350 69,769 69,164 69,850 65,644 65,377 65,725 61,979 61,255 62,060
3" UNC-2A 4 6,350 76,119 75,514 76,200 71,994 71,722 72,075 68,329 67,600 68,410
3 1/4" UNC-2A 4 6,350 82,466 81,862 82,550 78,341 78,064 78,425 74,676 73,942 74,760
3 1/2" UNC-2A 4 6,350 88,816 88,212 88,900 84,691 84,412 84,775 81,026 80,289 81,110
3 3/4" UNC-2A 4 6,350 95,164 94,559 95,250 94,039 90,754 91,125 87,373 86,632 87,460
4" UNC-2A 4 6,350 101,514 100,909 101,600 97,389 97,102 97,475 93,723 92,979 93,810
                         
                         

 

Litt forklaring på forskjell og likhet mellom BSF/BSW og UNF/UNC gjenger....

 • Begge disse gjengetypene bruker tommemål.
 • BSF og UNF er betegnelsen på fingjenger.
  • BSF = British Standard Fine er en gjengestandard som regnes som en fingjenget variant av BSW. BSF ble tidligere brukt på bolter og muttere på britiske maskiner før man gikk over til metriske gjenger.
 • BSW og UNC er standard grovgjenger.
  • BSW = British Standard Whitworth og er en eldre britisk gjengestandar. Whitworth-gjengene var verdens første nasjonale gjengestandard, og ble oppfunnet av Joseph Whitworth i år 1841.

UNF = Unified Fine Thread og UNC = Unified Coarse Thread. Felles betegnelse - Unified Thread Standard - er en amerikansk standard for maskinskruer, og har i likhet med metriske gjenger 60 graders flankevinkel og flat gjengetopp og -bunn.

Den grunnleggende forskjellen mellom BSF/BSW og UNF/UNC er to ting

Gjengevinkelen

 • BSF og BSW har en gjengevinkel på 55° (Eksempelbilde under her)

Gjengevinkel BSF GSW

 • UNF og UNC har en gjengevinkel på 60° (Eksempelbilde under her)

Gjengevinkel unf unc

Gjengeprofilen

 • BSF og BSW har en bølgelignende gjengeprofil (Eksempelbilde under her)

Gjengeprofil bsf bsw

 • UNF og UNC har teoretisk sett en flat spiss og bunn i gjengeprofilen, men for at det skal fungere i praksis er de litt avrundede innenfor en maksimal grense

(Eksempel bilder under her)

Gjengeprofil unf unc  Gjengprofil unf unc praktisk

Det er viktig å være klar over at selv om de ser like ut, bør de ikke brukes om hverandre...

 • UNF og BFS har helt forskjellige antall gjenger per tomme (stigning). Så de passer ikke.
 • UNC og BSW har samme antall gjenger per tomme (stigning), bortsett fra 1/2".

Teoretisk vil det være mulig å bruke dem om hverandre ettersom de har samme gjengestigning. Imdlertid vil det på grunn av forskjellen i gjengevinkel, ikke bli like solid som når du bruker riktige gjenger.

 


Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.