Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktSammenligning mellom EN 10025 : 2004 og eldre normer.

(Varmvalsede produkter av ulegert konstruksjonstål mm.. Carbon-, Engineering- and General Purpose Structural Steels)

 

Europa Tyskland Frankrike England Spania Italia Belgia Sverige International
EN 10025-2
(2004)
EN 10025
(1993)
EN 10025
(1990)
Material# DIN17100 NFA35-501 BS4360 - UNI 7070 NBN21-101 MNC810E ISO630
S185 S185 Fe 310-0 1.0035 St 33 A 33 - A 310-0 Fe 320 A 320 SS
13 00-00
Fe 310
  S235JR Fe 360B 1.0037 St 37-2 E 24-2 - - Fe 360B AE 235-B SS
13 11-00
Fe 360 B
  S235JRG1 Fe 360BFU 1.0036 USt 37-2 - - AE235 B-FU - - SS
13 12-00
Fe 360 B
S235JR S235JRG2 Fe 360BFN 1.0038 RSt 37-2 E 24-2 40B(A) - - - - Fe 360 B
S235J0 S235J0 Fe 360C 1.0114 St 37-3U E 24-3 40C AE235C Fe 360C AE 235-C - Fe 360 C
 S235J2+N S235J2G3 Fe 360D1 1.0116 St 37-3N E 24-4 40D AE235D Fe 360D AE235D - Fe 360 D
S235J2 S235J2G4 Fe 360D2 1.0117 - - 40EE - - - - -
S275JR S275JR Fe 430B 1.0044 St 44-2 E 28-2 43B(A) AE275B Fe 430B AE 255-B SS
14 12-00
Fe 430B
S275J0 S275J0 Fe 430C 1.0143 St 44-3U E 28-3 43C AE275C Fe 430C AE 255-C - Fe 430C
S275J2+N S275J2G3 Fe 430D1 1.0144 St 44-3N E 28-4 43C AE275D Fe 430D AE 255-D SS
14 14-00
Fe 430D
S275J2 S275J2G4 Fe 430D2 1.0145 - - 43EE - - - SS
14 14-01
-
S355JR S355JR Fe 510B 1.0045 - E 36-2 50B AE355B Fe 510B AE 355-B - Fe 510B
S355J0 S355J0 Fe 510C 1.0553 St 52-3U W 36-3 50C AE 355C Fe 510C AE 355-C - Fe 510C
S355J2+N S355J2G3 Fe 510D1 1.0570 St 52-3N - 50D AE355D Fe510D AE 355-D - Fe 510D
S335J2 S355J2G4 Fe 510D2 1.0577 - - - - - - - -
S335K2+N S355K2G3 Fe 510DD1 1.0595 - E 36-4 50DD - - AE
355-DD
- -
S335K2 S355K2G4 Fe 510DD2 1.0596 - - 50EE - - - - -
E295 E295 Fe 490-2 1.0050 St 50-2 A 50-2 - A490 Fe480 A  490-1,2 SS
15 50-00
-
E335 E335 Fe 590-2 1.0060 St 60-2 A 60-2 - A590 Fe580 A 590-1,2 SS
16 50-00
-
E360 E360 Fe 690-2 1.0070 St 70-2 A 70-2 - A690 Fe650 A  690-1,2 SS
15 55-00
-
E360 E360 Fe 690-2 1.0070 St 70-2 A 70-2 - A690 Fe650 A 690-1,3 SS
16 55-01 
-
                       
                       
                       
                       
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Vær obs på at selv om en standard er fulgt, så kan legeringer variere noe fra verk til verk.

 

Europa Portugal Østerrike Norge Canada International
EN 10025-2
(2004)
EN 10025
(1993)
EN 10025
(1990)
Material#       CSAG40-21 ISO630
S185 S185 Fe 310-0 1.0035 Fe 310-0 St 320 - - Fe 310
- S235JR Fe 360B 1.0037 Fe 360-B - NS 12 120 230 G Fe 360 B
- S235JRG1 Fe 360BFU 1.0036 - St 360 B NS 12 122 - Fe 360 B
S235JR S235JRG2 Fe 360BFN 1.0038 - - NS 12 123 230 G Fe 360 B
S235J0 S235J0 Fe 360C 1.0114 Fe 360C St 360 C
St 360CE
NS 12 124 - Fe 360 C
S235J2+N S235J2G3 Fe 360D1 1.0116 Fe 360D St 360 D NS 12 124 - Fe 360 D
S235J2 S235J2G4 Fe 360D2 1.0117 - - - - -
S275JR S275JR Fe 430B 1.0044 Fe 430B St 430 B NS 12 142 260 W,WT Fe 430 B
S275J0 S275J0 Fe 430C 1.0143 Fe 430C St 430 C NS 12 143 - Fe 430 C
S275J2+N S275J2G3 Fe 430D1 1.0144 Fe 430D St 430 D NS 12 143 - Fe 430 D
S275J2 S275J2G4 Fe 430D2 1.0145 - - - - -
S355JR S355JR Fe 510B 1.0045 Fe 510B - - 350 W,WT Fe 510 B
S355J0 S355J0 Fe 510C 1.0553 Fe 510C St 510 C NS 12 153 - Fe 510 C
S355J2+N S355J2G3 Fe 510D1 1.0570 Fe 510 D St 510 D NS 12 153 - Fe 510 D
S335J2 S355J2G4 Fe 510D2 1.0577 - - - - -
S335K2+N S355K2G3 Fe 510DD1 1.0595 Fe 510DD - - - -
S335K2 S355K2G4 Fe 510DD2 1.0596 - - - - -
E295 E295 Fe 490-2 1.0050 Fe 490-2 St 490 - - -
E335 E335  Fe 590-2 1.0060 Fe 590-2 St 590 - - -
E360 E360 Fe 690-2 1.0070 Fe 690-2 St 690 - - -
                 
                 
                 
                 
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Vær obs på at selv om en standard er fulgt, så kan legeringer variere noe fra verk til verk.

 

Europa India Japan International USA
EN 10025-2
(2004)
EN 10025
(1993)
EN 10025
(1990)
Material# IS JIS3101 JIS3106 ISO630 ASTM
S185 S185 Fe 310-0 1.0035 - SS330 - Fe 310 A283 A,B,C,D
- S235JR Fe 360B 1.0037 IS226 SS400 IS226 Fe 360 B -
- S235JRG1 Fe 360BFU 1.0036 - - - Fe 360 B A284 gr. C,D
S235JR S235JRG2 Fe 360BFN 1.0038 IS226 SS400 SM400A Fe 360 B 50EE
S235J0 S235J0 Fe 360C 1.0114 - - SM400B Fe 360 C -
S235J2+N S235J2G3 Fe 360D1 1.0116 - - SM400C Fe 360 D -
S235J2 S235J2G4 Fe 360D2 1.0117 - - - - A36
S275JR S275JR Fe 430B 1.0044 IS2062 - - Fe 430 B A529 gr. 42,50
S275J0 S275J0 Fe 430C 1.0143 Fe410WA - - Fe 430 C -
S275J2+N S275J2G3 Fe 430D1 1.0144 Fe410WB - - Fe 430 D A572 gr. 58,65,70
S275J2 S275J2G4 Fe 430D2 1.0145 Fe410WC - - - -
S355JR S355JR Fe 510B 1.0045 IS961 SS490 SS490A Fe 510 B A633 gr. A,C,D
S355J0 S355J0 Fe 510C 1.0553 Fe570HT - SS490B Fe 510 C -
S355J2+N S355J2G3 Fe 510D1 1.0570 Fe540WHT - SS490C Fe 510 D -
S335J2 S355J2G4 Fe 510D2 1.0577 - - - - -
S335K2+N S355K2G3 Fe 510DD1 1.0595 - - - - -
S335K2 S355K2G4 Fe 510DD2 1.0596          
E295 E295 Fe 490-2 1.0050          
E335 E335  Fe 590-2 1.0060          
E360 E360 Fe 690-2 1.0070          
                 
                 
                 
                 
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Vær obs på at selv om en standard er fulgt, så kan legeringer variere noe fra verk til verk.

 

Europa Tyskland Frankrike Italia Sverige England
EN 10025-3
(2004)
EN 10025-4
(2004)
EN 10113-2
(1993)
DIN NFA36-201 UNI SS 14.. BS 4360
S275N - S275N StE285 - Fe E 275 KG N - -
S275NL - S275NL TStE285 - Fe E275KT N - 43EE
S355N - S355N StE355 E 355 R Fe E 355 KG N 2134-01 -
S355NL - S355NL TStE355 E355 FP Fe E 355 KT N 2135-01 50EE
S420N - S420N StE420 E 420 R - - -
S420NL - S420NL TStE420 E 420 FP - - -
S460N - S460N StE460 E 460 R Fe E 460 KG N - -
S460NL - S460NL TStE460 E 460 FP Fe E 460 KT N - 55EE
- S275M S275M - - Fe E 275 KG TM - -
- S275ML S275ML - - Fe E 275 KT TM - -
- S355M S355M StE355 TM - Fe E 355 KG TM - -
- S355ML S355ML TStE355 TM - Fe E 355 KT TM - -
- S420M S420M StE420 TM - - - -
- S420ML S420ML TStE420 TM - - - -
- S460M S460M StE460 TM - Fe E 460 KG TM - -
- S460ML S460ML TStE460TM - Fe E 460 KT TM - -
               
               
               
               
               
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Vær obs på at selv om en standard er fulgt, så kan legeringer variere noe fra verk til verk.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.