Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktBålbrenning - Tips om samt generelt og totalforbud.

Det generelle forbudet mot bålbrenning gjelder fra 15.april til 15.september.

Uavhengig av det generelle bålforbudet, så er det et krav til den enkelte å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår.  Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Det generelle bålforbudet gjelder opptenning av bål og bruk av grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette.

Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke tillatelse fra kommunen. Når det er sagt, så har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte brann. Eksempel er stranden - men i god avstand fra vegetasjon, eller hvis det har snødd eller regnet i lang tid. Men husk det skal svært mye fukt, nedbør til for at det er opplagt at det ikke kan føre til brann.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Grilling eller brenning av bråte...

Du kan grille i egen hage eller tilrettelagte grill- og bålplasser i parker. Egen hage regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet, men alt dette omfattes av den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Kommuner kan også tillate at du brenner bråte på egen eiendom, vel og merke hvis det gjøres forsvarlig. Du må bare huske å søke om tillatelse eller melde fra til kommunen først.

Er det lov med bål på sankthans?

Du må søke brannvesenet i din kommune om å få tillatelse til å tenne opp sankthansbål. Brannvesenet vil i sin vurdering blant annet se på hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og værforholdene. Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål.

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tigjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

vedfyring baal

Totalt bålforbud

 • Hvis skogbrannfaren er høy kan lokalt brannvesen legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.
 • I praksis betyr et slikt forbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden.
 • Du kan ikke bruke bålplasser under totalt bålforbud.
 • Grilling i egen hage er som regel tillatt, men du må passe godt på.
 • Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.

Noen viktige telefon nummer

110  112  113

 


 Ref.: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - DSB, Brannvernforeningen.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.