Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktPipebrann - Slik unngår du det...

Fyrer du med fuktig ved, så danner det seg beksot i pipa. Dette kan gi pipebrann. Her får du tips til riktig fyring.

Sørg for god lufting

God forbrenning krever mye luft. Ha alle trekkventilene åpne når du tenner i peisen eller vedovnen. Når det er god varme i ovnen kan du skru ned for trekken til det brenner med rolige flammer.

Ikke for mye eller fuktig ved

Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes beksot i skorsteinen. Det samme skjer hvis du fyrer med fuktig ved. Beksot og tjære som samler seg i pipa tar etterhvert fyr. Det kan skje etter bare noen måneder med feil fyring.

Sjekk bruksanvisningen eller kontakt leverandøren hvis du lurer på hvordan din peis eller vedovn fungerer.

Hold pipa i orden

Det er ditt ansvar å sørge for å holde skorsteiner og ildsteder i orden. Se etter sprekker og tegn på at pipa er ødelagt. Hvis du er usikker, ta kontakt med brann- og feiervesene i kommunen der du bor.

Slik fyrer du riktig:

  1. Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr.
  2. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer.
  3. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt.
  4. Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller vedovnen.

Når kommer feieren?

Hvis du betaler feieravgift til kommunen der du bor, har du krav på at pipen din feies etter behov. Feieren skal også komme hjem til deg og kontrollere piper og ildsteder ved behov.

Dette gjør du ved pipebrann

Steng ventiler og luker til skorsteinen. Bruk vann eller brannslokkeapparat hvis brannen sprer seg til huset rundt pipa. Slokking av selve pipebrannen bør du overlate til brannvesenet, men hvis det er langt unna kan du prøve og dempe brannen med et pulverapparat mens du venter.

Steng ventiler og luker

Hvis du oppdager pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen kan du også stenge peisspjeldet. Er det fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet.

Unngå spredning

Ved etasjeskillerne kommer treverk og annet brannbart materiale inntil pipa. Nård et brenner i pipa kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller. Hvis du oppdager at brannen sprer seg i etasjeskillene, kan du prøve og slokke med vann eller brannslokkeapparat.

Slokke pipebrann

Slokking av pipebrann bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Hvis du er på hytta eller det er langt til nærmeste brannvesen, kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter. Åpne forsiktig sotluka i bunnen av skorsteinen og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren, men la det bare komme ut litt pulver. Lukk igjen luka. Gjenta dette hvis brannen tar seg opp igjen.

Slik bruker du pulverapparat på pipebrann:

  1. Åpne forsiktig sotluka i bunnen av skorsteinen.
  2. Styr slangen inn i skorsteinen.
  3. Trykk på utløseren i noen sekunder.
  4. Lukk igjen luka.
  5. Gjenta hvis brannen tar seg opp igjen.

Evakuer i tide

Husk at du ikke må sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne.

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet.


 Ref.: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - DSB

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.