Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktHva er egentlig en arkitekttegnet bolig?

Det er grunn til å være litt skeptisk til hva megleren egentlig mener med det, sier ekspert.

Hva bør det innebære at en bolig kalles arkitekttegnet?

  • Huset bør jo da virkelig være arkitekttegnet, og navnet på arkitekten eller arkitektkontoret bør framkomme. Arkitekt er imidlertid ikke en beskyttet tittel (pr. juni 2019). Derfor kan hvem som helst kalle seg arkitekt. Og begrepet arkitekttegnet kan benyttes fritt. Men er man arkitekt MNAL, så viser det at arkitekten har godkjent fagutdanning, altså Master i arkitektur eller tilsvarende. Begrepet "arkitekttegnet" kan altså bli brukt om boliger tegnet av noen som kaller seg arkitekt uten å ha fagutdanningen. Jeg ville tatt utgangspunkt i at arkitekttegnet bolig er skreddersøm som svarer godt på behovene til byggherren og som har en bevisst tilnærming til tiden og stedet.

Er ikke alle boliger tegnet av arkitekter?

  • Nei, det er de ikke. For eksempel er det mange snekkere som tegner selv for salg. Produsenter av ferdighus kan ha arkitekter ansatt, men med arkitekttegnet bolig forstås nok likevel en bolig som er tegnet av arkitekt til den aktuelle tomten.

Opplever dere at begrepet misbrukes i boligannonser?

  • Jeg har ikke registrert at det er et problem. Det er fint at arkitekttegnet benyttes som et hedersord, men det er grunn til å være litt skeptisk til hva megleren egentlig mener med det.

Hvilke fordeler er det ved å ha en arkitekttegnet bolig?

  • Å få en bolig arkitekttegnet  er sammenlignbart med å bruke en skredder. Gjennom dialog mellom bruker og arkitekt, blir boligen tilpasset behov og ønsker. Dessuten vil boligen være bedre tilpasset tomten, ha en smartere arealutnyttelse, ivareta stedlige kvaliteter og ta hensyn til klimatiske forhold og ofte energimessige løsninger i større grad. Dette vil bidra til at boligen holder seg bedre over tid, fremstår attraktiv og har større bruksverdi. Alt dette kan ha svært positiv innvirkning på verdien av boligen og kan derfor være en klok investering.

Hvor mye koster det å få en bolig arkitekttegnet?

  • Dette er det ikke lett å ha et standardsvar på. Det kommer an på mange faktorer og omfanget av arkitektens involvering. Men skal det bli bra og det gjelder en hel bolig, så sier arkitekter jeg har snakket med, at man må regne med en kostnad på minst 300 000 kroner (pr. juni 2019).

Referanser:

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Stavanger Aftenblad - Fredag 12. januar 2018 .

Råd ved: Camilla Moneta. Utdanning: Arkitekt MNAL, Utdanningen gjennomført i Oxford, England. Jobber  som Fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.