Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktPensjonssparing - Ny konto som gjør det enklere....

For å gjøre det enda enklere for alle som er ansatt i privat sektor å engasjere seg i egen pensjonssparing, gir regjeringen oss en ny pensjonssparekonto - gjeldende fra 2021. Det store spørsmålet blir da.... Hva betyr egentlig det - sånn helt konkret?

Varulver drepes med sølvkuler, vampyrer med vievann eller en spiss påle av kristtorn. En god samtale derimot, er langt enklere å ta knekken på: I tolv av fire tilfeller holder det bare å si ordet "pensjon" før samtalen faller død til jorden som høstløv i oktober.

Dette har mange årsaker, men kanskje blir det hele litt enklere for oss alle til neste år (2021). Da får nemlig 1,4 millioner nordmenn - de av oss som er eller har vært ansatt i en privat virksomhet - en egen pensjonskonto som skal følge dem gjennom arbeidslivet. Der skal all oppspart pensjon fra tidligere, eksisterende og fremtidige arbeidsforhold dyttes inn.

Vanskelig å ta tak

- Problemet er at folk synes pensjon er vanskelig å ta tak i. Resultatet er at mange går glipp av fordelene det gir å ha alt samlet på ett sted. Pensjonskonto er et kraftig virkemiddel, og det gagner pensjonssparerne, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

Noen vet naturligvis at vi i årevis har kunnet flytte med oss gamle pensjonskapitalbevi selv, men det er en mulighet som relativt få har benyttet seg av. De som har skiftet jobb noen ganger, risikerer da å ha flere småbeløp stående i pensjonsordninger rundt omkring som blir spist opp av minimumsgebyrer - heller enn å ha dem ett sted (og da betale gebyr bare til det ene stedet). For enkelte kan denne gebyrmanøveren bety noen hundre tusen ekstra i pensjon fra lavere gebyrer, helt uten at de selv behøver å foreta seg noen verdens ting.

I den nye pensjonskonto-ordningen vil pensjonskapitalbevisene altså samles automatisk, og dersom du bytter jobb, vil denne kontoen følge med over til pensjonsordningen hos din nye arbeidsgiver. 

 • Denne nye ordningen får dessuten en tilleggsfordel for deg som er ung og / eller jobber på korttidskontrakt:
  • Nå forsvinner nemlig de gamle reglene om at du må ha vært ansatt i 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen.

Tre fordeler

Heidi Skaaret - konserndirektør for personmarked i Storebrand - forklarer at det er særlig tre grunner til at hun og Storebrand støtter den nye ordningen:

 • Det blir enklere for den enkelte å få oversikt over egen pensjonsopptjening
 • Det blir lettere å tilpasse investeringsvalg og risikoprofil
 • Og det å samle pensjonskapitalen i én konto er noe mange vil spare penger på

Pensjonssparing er et tema som har stor betydning for livene våre, selv om vi ikke alltid tenker på det i hverdagen. Meg egen pensjonskonto vil det kanskje bli lettere for folk å sette seg inn i hva pensjonssparing handler om.

Detaljer

Det er altså bestemt at egen pensjonskonto kommer i 2021, men det å flytte alle pengene rundt i systemet og inn på riktig konto er ikke gjort over nyttårsnatten. Først er det en reservasjonsperiode fra 1. februar til 30.april, der de som ønsker det kan reservere seg mot flytting. "Flytteperioden" varer faktisk ut 2021, men hvis du allerede har bestemt deg, er deet mulig å be om å få pensjonskonto med en gang.

For arbeidsgivere er det viktig å vite at de ansatte har krav på informasjon om forhold som hvilket investeringsvalg som er standar for pensjonen bedriften sparer for dem, og hvilke valgmuligheter man har. I tillegg skal de ansatte informeres om at alle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere nå samles på én pensjonskonto, og hva det betyr.

Dette betyr pensjonskonto for ansatte:

 • Innskuddspensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere samles på din egen pensjonskonto. Egen pensjonskonto etableres hos pensjonsleverandøren arbeidsgiveren din har valgt for bedriften.
 • Egen pensjonskonto skal gi deg bedre oversikt og lavere kostnader.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjer automatisk, men du kan reservere deg mot det dersom du ikke ønsker det.
 • Du får med pensjonsopptjening selv om du slutter i jobben før det har gått 12 månder. (Altså tidligere krav til minst 12 måneders opptjening for å behold opptjent pensjon gjelder ikke lenger).
 • Du som ansatt kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn arbeidsgiver har valgt.

Dette betyr pensjonskonto for arbeidsgivere:

 • Det blir mer pensjon igjen for hver pensjonskrone bedriften sparer til de ansatte.
 • Dere betaler administrasjonskostnadene for hele pensjonskontoen og forvaltningskostnader for midlene dere har spart til den ansatte.
 • Dere har informasjonsansvar overfor de ansatte tilknyttet den nye ordningen.
 • Ansatte kan selv velge hvilken leverandør som skal forvalte deres pensjonskonto.
 • De ansatte har krav på pensjonsopptjening uansett lengde på ansettelsesforholdet.

Vær obs på følgende....

Pensjonskonto vil gjelde for arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor. Ytelsespensjon, fripoliser, offentlig tjenestepensjon og privat pensjonssparing (IPS opprettet etter 2017) inngår ikke i egen pensjonskonto..

På norskpensjon.no finner du alle pensjonsavtalene dine.


Referanser:

Regnskapnorge.no, Storebrand.no, Norskpensjon.no

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.