Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktKjøpe vaskehjelp tjenester?

Renhold samlet

Hva bør du tenke på og ikke minst risiko, samt skattetrøbbel.

Hvordan kan du vite at vasken er hvit (lovlig)? Hva bør du ha av utstyr og vaskemidler til renholderen? Er det mest vanlig å la renholderen få nøkkel til hjemmet ditt, eller skal du være hjemme?

Ved kjøpe av renholdstjenester kan du enten kjøpe tjenestene av privatperson eller en virksomhet (firma). Det er ulike regler som gjelder om du kjøper renhold fra en privatperson eller fra et registrert firma, ifølge Skatteetaten.

Hvordan kan du vite at det er lovlig, at skatter blir betalt osv..?

 • Det finnes et register over godkjente renholds bedrifter hos arbeidstilsynet. Et renholdsfirma har ikke lov til å selge deg vasketjenester hvis de ikke er registrert. Å benytte et godkjent firma er en god start. All betaling bør skje gjennom bank, og du skal ha kvittering som viser at det er beregnet merverdiavgift for det innbetalte beløpet. Ved kontant betaling over 10 000 kroner kan man bli holdt solidarisk ansvarlig for manglende skatte- og avgiftsinnbetaling.
 • Dersom du kjøper direkte av en privatperson, kan du betale inntil 60 000 kroner i året (pr. oktober 2019) uten å måtte trekke arbeidsgiveravgift. En av betingelsene er imidlertid at vedkommende ikke har firma innen rengjøringsbransjen, eller har så mange enkeltoppdrag at virksomheten får et næringsmessig preg. (I praksis egentlig fungerer som en bedrift/firma).

Hva er vitsen med å betale skatt på småbeløp som vasketjenester?

 • Undersøkelser viser at svart arbeid er smittsomt. Det betyr at den som først har gått over den moralske terskelen det er å bidra til å skatte- og avgiftsunndragelser, gjerne er tilbøyelig til å gjøre det igjen. Det som i dag er et vaskeoppdrag til 10 000 kroner, kan i neste omgang være en oppussingsjobb til to millioner kroner. Vi i Skattetaten er opptatt av at skattefundamentet ikke skal forvitres, men også at det skal være rettferdig konkurranse og et seriøs arbeidsliv. Fra undersøkelser vet vi at ni av ti nordmenn er like opptatt av det som oss.
 • Vaskemarkedet for private er desverre også  også noe av det svarteste som finnes, og omsetningen her er på omtrent syv milliarder kroner hvert år, ifølge Virke Service.
 • Hvis du handler svart, kan du bli gjort medansvarlig for selgers eventuelle skatte- og avgiftsunndragelser. Ifølge loven kan du som kjøper tjenester gjøres ansvarlig, selv om du ikke visste at den du kjøpte tjenesten av hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift (MVA), ifølge Skattetaten.

Her kommer en liten punktliste hvor vi viser fremgangsmåten om du enten velger privatperson eller firma til å utføre vasketjenesten for deg.

 • Bruker du privatperson; Er svaret ja...
 • Betaler du mindre enn 6 000 kroner i året? Er svaret ja...
  • Når du engasjerer en privatperson for å få utført lønnsarbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen din, regnes du som arbeidsgiver for den som gjør jobben, med de krav som følger av det, ifølge bl.a. Skatteetaten.
  • Du kan betale inntil 6 000 kroner (pr. oktober 2019) i vederlag til én person skattefritt i løpet av et år for jobber i hjemmet ditt. Summen gjelder for hele husstanden, men du kan inngå avtale med ulike personer for inntil 6 000 kroner pr. person pr. år.
  • Maksgrensen for fritak av arbeidsgiveravgift for oppdragsgivere er imidlertid samlet sett 60 000 kroner (pr. oktober 2019) pr. husstand, uavhengig av antall personer man har inngått avtale med. Overstiger man denne grensen må man betale arbeidsgiveravgift for hele beløpet.
  • Meld inn arbeidet og betal skattetrekket selv: Gjelder hvis du betaler over 6 000 kroner, men maks 60 000 kroner. Rapporter inn lønn og beregn skattetrekket gjennom "Melding om lønnet arbeid i hjemmet". Deretter betaler du skattetrekket. Hvis du utbetaler mer enn 60 000 kroner i året, må du betale arbeidsgiveravgift beregnet ut fra den lønnen du har utbetalt.
  • For at vederlaget på inntil 6 000 kroner skal være skattefritt for oppdragstager og fritatt arbeidsgiveravgift for oppdragsgiver må begge parter opptre som privatpersoner.

 • Bruker du selvstendig næringsdrivende / eller vaskefirma? Er svaret ja...
 • Regelen her er at næringsdrivende / eller renholdsfirmaet sørger for å betale moms (mva) og skatt:
  • Det er lovpålagt å sjekke renholdsfirmaet i Arbeidstilsynets renholdsregister. Før 2018 var det kun bedrifter som var pålagt  å sjekke renholdsregisteret.
  • Det anbefales også å sjekke at virksomheten er registrert med organisasjonsnummer og i merverdiavgiftsregisteret. Dette vil gi en pekepinn på at det er en seriøs aktør, men husk, absolutt ikke noen garanti. Ifølge Skatteetaten.
  • Alle arbeidstagere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben.
  • Kjøper du tjenesten fra en virksomhet, bør du ha en kontrakt som beskriver hvilken avtale som er inngått. I tillegg bør man sjekke referanser. Be om faktura slik at du har en bekreftelse på hva du betaler for samt kan se at det er beregnet moms (MVA) på beløpet, og ikke minst betal via bank for på en god måte dokumentere at du faktisk har betalt for tjenesten, samt at det da blir vanskeligere for tjenesteyteren å unndra skatter og avgifter.

Erstatning ved personskade - privat.

Dersom arbeidet til privatpersonen som rengjør i hjemmet ditt ikke overstiger åtte timer i uken, er det ikke omfattet av arbeidsmiljøloven, og heller ikke yrkesskadeforsikringsloven. Dersom rengjøreren skader seg mens han eller hun vasker hos deg, risikerer du dermed kun et ordinært erstatningskrav som vil kunne fremmes med grunnlag i huseiers uaktsomhet.

Har du en trapp med et rekkverk som svikter og vedkommende av den grunn faller ned, kan det være grunnlag for et uaktsomhetsansvar. Men det må altså foreligge en uaktsom handling eller unnlatelse, for at slikt ansvar er aktuelt, for eksempel mangelfullt vedlikehold av rekkverk. Hvis det ikke er noe å klandre husiereren for at vaskehjelpen skader seg, vil huseier ikke bli ansvarlig. (Huseiernes Landsforbund)

Hvordan gi tilgang til bolig / leilighet?

Ved avtale om fast vasking, gir folk stort sett fra seg nøkkelen, ifølge Citymaid. Et fåtall er hjemme mens vasken utføres. Citymaid forsikrer at nøkkelen oppbevares  trygt og ikke merkes med adresse.

Når det gjelder engangsoppdrag, leverer mange nøkkelen på forhånd eller bruker nøkkelboks. Nå begynner det også komme flere som har såkalte digitale låser, som kan låses opp via app, da kan rengjører / firma sende en SMS til kunden når de er på plass, og så låser de opp døren.

Hva trenger du av utstyr og vaskemidler?

Citymaid er et av selskapene som tar med alt av utstyr og vaskemidler for å utføre jobben.

Hvis renholder må ta med utstyr og vaskemidler kan timeprisen bli høyere. Undersøk hva du mangler og hva renholderen trenger for å vaske hos deg.

Virksomheten - Vaskehjelp AS sender kunden en standardliste som består av:

 • Støvsuger
 • Vaskebøtte
 • Mopp
 • Grønnsåpe
 • Universalspray
 • Kjøkkenspray
 • Baderomsspra og kluter for hvert rom.

Vaskehjelp AS oppfordrer alle kunder å stille med utstyret renholderen trenger for å gjennomføre vasken som kunden ønsker. I en standard husvask legger vi med denne oversikten som et utgangspunkt, men man bør snakke med sin renholder for å sikre at alt er ok.

Hva risikerer du om du bruker "svart" vaskehjelp?

 1. I verste fall kan du oppleve at forsikringen din ikke gjelder ved skade...
  • Du kan oppleve at det er brukt så mye vann på parketten at gulvet er blitt ødelagt. Det kan skje tyverier.
  • Kjøper du vasking "svart", vil ikke du kunne få erstatning fra en ansvarsforsikring, som bedrifter skal ha. Og det er ikke sikkert at din egen forsikring gjelder i det hele tatt.
  • Men når det er sagt, så er det ikke nødvendigvis slik at innboforsikringen forkortes hvis vaskehjelpen jobber svart for deg, sier forsikringsselskapet - IF. Men hvis det er utført svart arbeid av håndverkere og det blir vannlekkasje eller veggen raser, kan det få konsekvenser for forsikringdekningen.
   • Hvis noe har falt i bakken eller lignende, vil skadesaken behandles som om du har hatt en gjest i hjemmet ditt. Blir skaden gjort med vilje, kan det være aktuelt for forsikringsselskapet å kreve penger fra den som med vilje har utført skaden. Ifølge IF Forsikring.
   • Skader må ha oppstått brått og uforutsett for å dekkes. Blir gulvet ødelagt på grunn av feil vasking, dekkes det neppe. Ifølge IF Forsikring.
 2. Hvem får egentlig nøkler og kode til alarmen?
  • Man risikerer å få kriminelle inn i hjemmet sitt. Tenk på egen sikkerhet. Litt flåsete sagt, så sies det at du ikke trenger brekkjern for å komme inn i et hus/leilighet, du trenger bare å prise renholdstjenestene dine lavt nok, så får du nøkler og kode til alarmen. Vi har hørt om tilfeller der man har gitt nøkler til renholderen og kommet hjem til tomt hus. Ifølge Arbeidsmandsforbundet (NAF).
  • Det finnes nok eksempler på uærlige håndverkere eller renholdere, bekrefter Oslo politidistrikt.
   • Politiet oppfordrer private og profesjonelle å undersøke hvem som utfører arbeidet. Sjekk om arbeidstageren har nødvendige tillatelser, om vedkommende jobber for et firma og om firmaet er registrert. I tillegg kan du be om å få se arbeidstagers HMS-kort. Alle arbeidstagere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben. Sjekk med Arbeidstilsynets renholdsregister og UDI har en nettside og telefonnummer der arbeids- og oppdragsgivere kan undersøke om utenlandsk ansatt har lov til å jobbe i Norge.
 3. Bøter på opp til 50 000 kroner.
  • Både bedrifter og privatpersoner kan få bøter for å betale vaskehjelpen svart. For eksempel ble bøtesatsen økt fra 10 000 kroner til 50 000 kroner i Oslo. Det gjelder spesielt for profesjonelle som betaler svart for vask og annen arbeidskraft. Boten kan også bli høyere, og i de mest alvorlige tilfellene tas det ut tiltale.
  • Private som bevisst bruker ulovlig arbeidskraft, for eksempel til renhold eller oppussing i hjemmet, risikerer også langt høyere bøter nå, men det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
 4. Bidrar til menneskehandel / hvitvasking.
  • Vaskefirmaet kan være et skalkeskjul for hvitvasking av penger fra alskens virksomhet, som narkotikasalg eller menneskehandel. De som vasker, kan også være utsatt for menneskehandel, ifølge Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).
  • ROSA-prosjektet, som tilbyr bistand for mennesker utsatt for menneskehandel, skriver på sine sider at personer utsatt for menneskehandel blant annet kan vise tegn på stress eller frykt i situasjoner der slike symptomer synes unormale.
  • Man kan også undersøke med UDI på nettsidene eller via telefon om en utenlandsk ansatt har lov til å arbeide i Norge.
 5. Dårligere kvalitet på vasken?
  • Når du bruker svart, uregistrert virksomhet har du ingen garanti for skader som måtte skje. For eksempel bruk av feil vaskemidler på vegger og gulv, sier Virke Service.
  • Et profesjonelt firma er veldig bevisst på hvilke metoder de bruker på ulike gulvbelegg, tepper og hva slags kjemikalier de skal bruke i ulike rom.
  • Bruker du de samme sterke midler overalt kan for eksempel tapetet bli skjoldete. Eller parketten kan begynne å sprekke opp.
  • De som jobber i seriøse vaskefirma får grundig opplæring i hvordan de skal utføre de forskjellige oppgavene de kan komme utfor, sier Virke Service.
  • Citymaid informerer at de har kvalitetskrav og ansatte må gå på Citymaid skolen. Det er et opplæringsprogram med metoder for vask. Det går på hvilke kluter som brukes hvor, hvilke midler og kjemikalier man skal bruke, også videre...

Mer om renhold, renholdtjenester og vaskehjelp...


Referanser:

Informasjon er innhentet fra forskjellige nettsider, bl.a. Skattetaten, Sunnmørsposten, Stavanger Aftenblad, UDI, Prosjektet ROSA-hjelp, Arbeidstilsynet.

Linker: (Alle linkene nedenfor åpner i nytt vindu) (Feil med linkene - gi oss melding via e-post.)

Rosa hjelp, Arbeidstilsynet, UDI, HMS Kortet, Sunnmørsposten, Stavanger Aftenblad, Handle hvitt, Skatteetaten, Huseierne, Brønnøysundregistrene.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.