Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktPolitiet v/Øyvind Haaland, kjøreinstruktør i politiet.

Hvordan bør du opptre i trafikken når du opplever utrykningskjøretøy med blålys bak deg?

Noen førere tror at når bilen foran dem plutselig viker til siden, så er det fordi at de skal få kjøre forbi.

  • Bruk speil, utrykningskjøretøy kommer lengre bak.

Noen velmenende førere tenker at vi, trenger mer enn ett felt på firefelts vei og dermed bruker veiskulderen.

  • Ikke bruk skulder. Bruk eventuelt blinklys og kjør videre.

Noen førerere viker til venstre, mot autovernet på f.eks. motorvei.

  • Gjør som de fleste andre, blink deg over til høyre kjørefelt.

Noen førere har sett oss og viker til siden men unnlater å redusere hastigheten.

  • Reduser hastigheten.

Noen førere forstår ikke at bakketopp og sving er uegnede plasser for full stans i veibanen.

  • Finn egnet plass for stans.

Noen fotgjengere velger å gå ut i gangfelt når vi senker farten litt for å forsikre oss om at de blir stående.

  •  Stå helt i ro.

Noen traktorføerer benytter hørselvern med radio.

  •  Sørg for å høre sirener og bruk speil.

Noen førere ser oss ikke, men hører oss og viker til høyre, f.eks. til kollektivfeltet.

  • Bli hvor du er, til du vet hvor vi kommer.

En liten ting til slutt, skademelding må ikke fylles ut nøyaktig der uhellet inntraff.

  • Kjør om mulig ut av kjørebanen selv om du kanskje hører ulyder fra bilen.

Referanser:

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Stavanger Aftenblad - Mandag 7. november 2016 .

Råd ved: Øyvind Haaland som er kjøreinstruktør og den som søreger for at politibetenter i Sør-Vest politidistrikt har den nødvendige opplæringen som kreves for å kjøre utrykning.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.