Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevaktthumb lov rett1

Julebord - Bedriften - Hva bør unngås?

Julebordsesongen starter, du skal på julebord, julefreden senker seg. Julebord forbindes gjerne med hyggelig, kollegialt samvær, god mat og drikke. Noen ganger litt for mye av sistnevnte, som igjen kan medfører noen uheldige episoder. Som regel løses dette internt på arbeidsplassen uten ytterligere etterspill. Andre ganger har det gått så hardt for seg at saken får rettslige følger.


Julebord og arbeidsforhold, rettslig sett

Det er nemlig ikke slik at det som skjer på julebordet forblir på julebordet. Agder lagmannsrett skrev i en dom fra 2009 at et "julebord er et jobbrelatert, sosialt arrangement, hvor arbeidsgiveren har rett til å stille krav til de ansattes adferd". Uttalelsen må sees i sammenheng med arbeidsmiljølovens generelle krav til arbeidsmiljøet i kapittel 2 til 4.

  • I aml. § 4-1 fremkommer blant annet at "Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd".

Bestemmelsen er rettet mot arbeidsgiver og arbeidstaker. Hendelser på julebordet er ikke fristilt fra arbeidsforholdet og arbeidsmiljøet ellers. Vi (Juristforbundet) har sett nærmere på noen relevante dommer hvor rettspraksis setter søkelys på sosiale arrangement i tilknytning til arbeidsplassen.


Kjøpte av drikke på virksomhetens regning og hadde seksuelt krenkende atferd mot kolleger

En teamleder mistet i 2009 jobben som følge av hans oppførsel på virksomhetens julebord.Teamlederen hadde kjøpt drikke på firmaets regning. Han gikk riktignok med på at barregningen skulle trekkes fra lønningen hand, men dette var likevel ifølge lagmannsretten klart pliktstridig selv om det isolert sett ikke kunne føre til oppsigelse. Imidlertid hadde teamlederen også oppført seg seksuelt krenkende overfor to 18 år gamle kvinnelige ansatte. Den seksuelt krenkende atferden innebar seksuell omgang i hotellets trappeoppgang med den ene kvinnen som var overstadig beruset, samt tafsing og beføling under skjørtet på den andre.

Lagmannsretten mente at oppførselen mot de to kvinnene var i strid med arbeidsgivers interne retningslinjer for lederopptreden og allment aksepterte verdinormer. Flertallets konklusjon var at oppsigelsen var saklig.

Skadet kollega med saks

I 2015 ble en 33-åring dømt til fengsel etter at han på julebordet stakk en kollega minst 10 ganger i rygg, nakke, skuldre og hode med en saks. Om mannen mistet sin stilling opplyses ikke i dommen, men det må nok legges til grunn at arbeidsgiver i en tilsvarende situasjon vil ha grunnlag for å bringe arbeidsforholdet  til opphør.

Tok en kollegas eiendeler

På et julebord i 2002 "tok" en mann lommeboken og mobiltelefonen til en kollega. Han ble frifunnet for tyveri, men mistet jobben.

Uheldige aktiviteter

Det er ikke uvanlig at det arrangeres ulike aktivitetere eller leker på julebordeet. Quiz er populært, men quizens innhold kan gå over grensen for hva som anses akseptabelt i arbeidslivet. For eksempel kan nevnes en quiz som gikk ut på at de ansatte skulle gjette hvem sine bryster som fremgikk av bilder som ble vist. Dette skjedde på et julebord i 2004. Det ble vist et filmlignende innslag som visstnok fokuserte på brystene til de kvinnelige ansatte i bedriften. Før filminnslaget ble det vist et bilde av pornografisk karakter, blant annet med en naken kvinne.

Lagmannsretten kom i den aktuelle saken til at saksøker ikke hadde blitt seksuelt trakassert ved denne episoden. Vi (Juristforbundet) vil likevel ikke anbefale en lignende quiz på julebordet.

Upassende nærkontakt og kommentarer

I samme sak hevdet den ansatte at lederen hadde kysset henne på brystet, med kommentaren "så hyggelig å se dere igjen" mens han så på brystene hennes. I retten forklarte lederen at det som skjedde var et uhell. Ifølge ham strakk han seg frem for å gi kvinnen en klem, men da fikk han, som følge av en kneskade han hadde på den tiden, smerter i kneet. Dermed fikk han en svikt i knærne da han bøyde seg ned slik  at hans hode traff hennes bryster.

I denne konkrete saken ble det ikke funnet bevist at hendelsen hadde skjedd slik kvinnen beskrev. Hadde det vært tilstrekkelig bevis, må vi ut fra Metoo og prinsippene om alminnelige, kollegialt samvær, anta at grensen for hva som er akseptabel oppførsel fra en leder i dette tilfellet var overskredeet.

Kniv mot halsen til leder

På en juleavslutning mottok de ansatte et knivsett i julegave. En av de ansatte tok en av knivene og la den mot halsen til sin leder og sa noe om høyere lønn.

Lagmannsretten vurderte det som "en spontan, lite gjennomtenkt handling, foretatt i en noe løssluppen atmosfære blant arbeidskolleger som kjente hverandre godt". På tross av at hendelsen ikke var tilstrekkelig som grunnlag for verken avskjed eller oppsigelse, vil det likevel ikke anbefales at noen gjør noe tilsvarende.


Oppsummering

Kort oppsummert viser rettspraksis at en bør beholde fornuft og vett også på et julebord, og det til tross for at arrangementet er " utenfor arbeidstid"

Servering av alkohol innebærer et reelt ansvar både for virksomheten og for arbeidstakerne som deltar. Om kritikkverdige episoder skal få følger, som for eksempel en veiledende samtale, en advarsel eller mer alvorlige følger, må foretas fra en konkret helhetsvurdering.


Referanser:

Artikkelen er funnet i bladet "Juristen - nr. 7 / 2019"  - Utgiver er Juristforbundet. (www.juristforbundet.no) samt www.lovdata.no.

Ansvarlige bak artikkelen er - Thea Larsen Normann - Advokatfullmektig og Ida Kristin Bjørstad Olsen - Student i praksis fra UiT.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.