Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktSelektivititet og kortslutningsytelse

Siden UPS kan ses på som en egen strømkilde internt i et elektrisk distribusjonsnett, er det visse faktorer som bør avgjøres ved planlegging av et nytt UPS anlegg. Kortslutningsytelsen vil være forskjellig under normal drift og når nettforsyningen er borte.

(UPS = Uninterruptible Power Systems)

Selektivitet er viktig i UPS-anlegg for å sørge for at en kortslutning på en av kursene på sekundærsiden av UPS isoleres, og ikke får konsekvenser for øvrige deler av installasjonen. Kravet til selektivitet er avhengig av UPS'ens bruksområde, reservekraft eller nødstrøm. Reservekraft er et forsyningssystem som benyttes for å opprettholde normal drift ved bortfall av hovedforsyning. Nødstrømsforsyning er forsyningssystem som automatisk kobles inn der dette er nødvendig for å sikre liv, helse, miljø, omgivelser og mot tap av alvorlig skade på materielle verdier (se NEK 400-56,2010). Krav til tilgjengelig nødstrøm gjelder både normaldrift og i batteridrift.

Kortslutningsytelsen på UPS er en faktor av nominell utgangsstrøm som funksjon av tid. Normalt vil karakteristikken for utgangen på UPS være slik at opp til 1,2 mS er kortslutningsytelse 7-10xIn, og mellom 1,2-100 mS er kortslutningsytelse 2-4x In. Det er den siste verdien som skal oppgis som UPS'ens reelle kortslutningsytelse.

Kortslutning med nettforsyning til stede på bypassinngang

UPS vil gå over i bypass for å gjøre seg nytte av den mye høyere kortslutningsytelsen som nettet kan levere. Sikringsstørrelsen på bypassinngangen vil være den avgjørende faktoren for selektivitetsberegning i forhold til kurssikringene.

Litt mer faglig uttrykt fra leverandør:

Hvis nettspenning er tilgjengelig er kortslutningsytelsen bestemt av maks kortslutningsstrøm Ii tilkoblingspunktet, sikringer på UPS- inngang, bypasskretsen og underfordelinger. Selektivitetsberegning foretas da på grunnlag av kurssikringens karakteristikk og bypassleddets maksimumsgrense for gjennomsluppen energi.

ups selektivitet1

Kortslutning når nettforsyning er fraværende på bypassinngang

Ved strømbrudd er det ytelsen til vekselretteren og utgangsfilter som er avgjørende. UPS, og vekselretter, må dimensjoneres slik at kortslutningsstrømmen i vekselretter er høy nok til at nedstrøms kurssikringer løser ut og isolerer feilkilden. I motsatt fall vil UPS- anlegget detektere overbelastning og av den grunn slå seg av og legge at dødt. Kortslutningsytelsen skal være oppgitt i UPS'ens dokumentasjon.

ups selektivitet2

Konklusjon

Ved dimensjonering av UPS og tilknyttede vern benyttes FEBDOK. Tidligere versjoner tok ikke hensyn til UPS, men i versjoner av FEBDOK etter 2010 (Versjon 5.1) kan man velge konfigurasjoner med UPS, også med tilkoblete transformatorer.


Informasjonen er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Coromatic Norway (Tidligere Metric AS)

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.