Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktArgumenter for å bytte ut gammel UPS med ny.

(Er kun ment som veileder generelt - Kontakt fagfolk ved installasjoner eller spørsmål, der liv, helse og verdier kan stå på spill)

Spørsmål: Hvorfor bør du bytte ut eldre UPS?
Svar:

Det kan være en fordel både for driftssikkerhete, miljøet og økonomi å bytte ut din eksisterende UPS med en ny. I dette svaret er det listet opp 10 gode grunner til at du bør vurdere nettopp det:

  • Nye UPS'er har bedre virkningsgrad som reduserer varmetap og strømforbruk. Dette gir en positiv miljøeffekt, samtidig som man sparer kostnader.
  • Nye UPS'er avgir mindre elektromagnetisk støy, og harmonisk støy (THDI) fra inngangen er kraftig redusert.
  • Utviklingen av ny teknologi gjør dagens produkter mye mer driftssikre.
  • Prisene på UPS'er er betydelig redusert de siste årene.
  • Eldre UPS'er har ikke grensesnitt for bruk av programvare med avansert kommunikasjon og overvåkning.
  • Eldre UPS'er har ikke innebygget batteritest, og varsler ikke nåer batterier må byttes.
  • Nye UPS'er tar vesentlig mindre plass.
  • Det kan være vanskelig å skaffe reservedeler til gamle modeller.
  • Effektbehovet kan ha endret seg slik at man bør ha en større eller mindre UPS.
  • Det kan lønne seg å heller bytte ut UPS'en enn å ta et batterskift på den gamle.

Informasjonen er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Coromatic Norway (Tidligere Metric AS)

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

 

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.