Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktSpørsmål og svar - Ang. UPS.

(Er kun ment som veileder generelt - Kontakt fagfolk ved installasjoner eller spørsmål, der liv, helse og verdier kan stå på spill)

Spørsmål: Hvor viktig er det å ha UPS?
Svar: Undersøkelser viser at 28% av nedetid i nettverk, og over 50% av "uforklarlige" feil på datautstyr, skyldes strømforsyningen. Skal man investere i sikkerhet, er derfor en UPS det første man bør anskaffe. Nå krever også forsikringsselskapene UPS for å gi full erstatning ved skade som skyldes strømforsyningen. Konsekvensene tatt i betraktning er en UPS en rimelig investering som vil lønne seg, før eller siden.
Spørsmål: Hva slags UPS bør jeg velge?
Svar: Det er to hovedtyper: Online og offline (Line Interactive). Begge typer takler strømbrudd, forskjellen ligger i evnen til å ta nettforstyrrelser som spenningsvariasjoner og støy på el-nettet (f.eks. lynnedslag). Der er online mye bedre. Grunnen er at online hele tiden lager sin egen helt rene spenning, og er altså "inne" hele tiden. Offline kobler kun inn når strømmen går.  Line Interactive er også offline, men har noe bedre støydemping og regulering av spenning. Hva man velger er altså avhengig av kravet til oppetid, hyppigheten av forstyrrelser på strømnettet, og pris.
Spørsmål: Hvor lang batteritid er nødvendig?
Svar: Normalt holder 5 - 10 min. som er nok til kontrollert nedkjøring og avslutning ved strømbrudd, og til å takle korte "blunk" på strømnettet. Enkelte applikasjoner krever lengre batteritid, som f.eks. nødlys og kommunikasjonsutstyr i skip. Er det behov for lengre tid, kan de fleste av Coromatic AS sine UPS'er tilkobles ekstra batterikabinetter. Merk også at batteritiden øker med minsket belastning. Hvis amn bruker 300VA på en 600VA UPS, vil batteritiden økes 2,5 ganger.
Spørsmål: Hvordan tilkoble en pluggbar UPS?
Svar:

UPS kan plasseres rett ved utstyret. Tilkoblingen er enkelt med ledning / plugg til vegguttak, og stikkontaktuttak på alle mindre UPS'er (opp til 4000VA). Av / på bryter i front, eller på baksiden. Det er 1 eller 2 "data" uttak på UPS,og det følger også med forgreining med tre normale stikkontakter. For pluggbare UPS, bruk følgende prosedyre:

  1. Koble utstyret til UPS.
  2. Koble UPS nettledning til vegguttak.
  3. Skru på UPS.
Nærmere detaljer står i manualen som skal følge med UPS'en.
Spørsmål: Hvordan tilkoble en installerbar UPS?
Svar: Disse UPS'ene må kobles opp av elektriker. UPS'er utstyrt med terminalklemmer for inn- og utgang, det er ikke interne fordelingskurser. En hovedkur føres fram til UPS, og sikres i.h.t. spesifikasjonen for den aktuelle UPS'en. Utgangen føres direkte videre til en underfordeling. Det er ikke behov for sikring mellom UPS'ens utgang og fordeling, da UPS'en er kortslutningsbeskyttet.
Spørsmål: Hvor mye utstyr kan kobles på UPS?
Svar: Alle UPS'er har en maks verdi i VA, som er et begrep for hvor mye last som kan tilkobles. Dette er imidlertid ikke alltid like lett å finne ut av, da merking på utstyret ofte er lite pålitelig eller vanskelig å forstå. De fleste UPS'er har imidlertid indikatorer for overlast, og for hvor stor prosentdel av maks last som er på. Om man overbelaster en UPS kortvarig for å teste kapasitet, gjør heller ikke det noe. UPS'en vil gi et varsel ved overlast, og hverken utstyr eller UPS vil ta skade av dette.
Spørsmål: Stilles det spesielle miljøkrav for en UPS?
Svar: Som for batterier, er det viktig at omgivelsestemperaturen ikke blir for høy over tid. UPS'er avgir også varme, og bør derfor ikke settes inn i tette skap. De fleste UPS'er er viftekjølt, det er derfor viktig at det ikke er for mye støv i omgivelsene, da dette kan suges inn i UPS'en.
Spørsmål: Hva slags krav stilles til UPS i spesielle driftsmiljøer?
Svar: Enkelte miljøer krever UPS'er med spesielle kvalifikasjoner og godkjenninger. Eksempe på slike miljøer kan være skip, offshore, til medisinsk bruk eller jernbane. Coromatic AS leverer UPS'er tilpasset de fleste driftsmiljøer, og har også en serie UPS som er sertifisert av DNV til maritimt bruk. Både VA (Voltampere) og W (Watt) er beskrivelser for effekt, altså "strøm x spenning". Forskjellen ligger i at for elektronisk utstyr benyttes strømforsyninger hvor strøm og spenning er tidsmessig forskjøvet. Denne tidsforskjellen kalles effektfaktor, og uttrykkes ve cos φ som er et tall mellom 0 og 1. Dette forårsaker en såkalt "blindeffekt" som man må ta hensyn til ved dimensjonering. Såkalte resistive laster (for eksempel lyspærer) har ingen slik tidsforskjell, og da brukes bare W.
Spørsmål: Beskytter alle UPS mot lynnedslag og overspenninger?
Svar: Nei. En Online UPS gir god beskyttelse, ikke de andre typene. Da bør man i tillegg ha et overspenningsvern (grov- og / eller finvern) eller en isolasjonstrafo koblet foran UPS'en.
Spørsmål: Hva slags kommunikasjonsløsninger trenger jeg?
Svar: Dette varierer med hva slags driftsmiljø UPS er en del av, og mulighet til å bearbeide og gjøre nytte av tilgjengelig informasjon og kommunikasjonsløsninger. Moderne UPS'er har en rekke muligheter og ulike grensesnitt for å kommunisere med omverdenen.
Spørsmål: Hvordan kommuniserer jeg med flere servere som er tilkoblet en UPS?
Svar: Coromatic AS sine Online UPS'er har en ekstra slot bak, hvor man enkelt setter inn et SNMP / nettverkskort. Dette kan kobles direkte til et TCP / IP nettverk via f.eks. en hub eller router. På denne måten unngås fysisk kabling mellom UPS og hver av serverne.
Spørsmål: Hvorfor må mange 3-fase UPS ha eksterne transformatorer?
Svar:

Fordi Norge er omtrent det eneste land i Europa som på de fleste steder benytter 230V IT-nett med "flytende " jord. De fleste 3-fase UPS som selges i Norge er produsert i Europa, og derfor laget for 400V TN-nett med nulleder. For å kunne forsyne UPS med TN-spenning, og for å kunne ta ut IT-spenning, må det altså være tilpasningstransformator både på inn- og utgangen av UPS. Forskriften krever at den ene trafoen må være en skilletrafo. Denne blir koblet på inngangen, og dermed oppnåes også to tilleggsfunksjoner:

  • Ekstra demping av støy inn til UPS, og
  • reduksjon av overharmonisk strøm fra UPS inngang tilbake på inngående nett.
Spørsmål: Hva slags batterier benyttes i en UPS?
Svar: Som standard benytter alle UPS'er ventilregulerte vedlikeholdsfrie blybatterier (VRL). De er normalt helt tette og kan således plasseres i nær sagt alle omgivelser. De er utstyrt med sikkerhetsventiler som åpner seg automatisk ved en ukontrollert kjemisk reaksjon i batteriet. Dette forhindrer at batteriene buler ut eller i verste fall eksploderer.
Spørsmål: Når må batteriene byttes?
Svar: For pluggbare UPS'er, etter 3-5 år ved bruk i vanlig romtemperatu. I større UPS-anlegg benyttes ofte batterier for + 10 års levetid. UPS varsler automatisk når batteriene må byttes. Mindre UPS har normalt 2-9 batterier, normalt 5-9 Ah. Veiledende pris i overkant av kr. 300,- pr. stk. NB: Batterienes levetid reduseres vesentlig hvi omgivelsestemperaturen blir for høy. 10°C. økning i romtemperatur halverer batteriets levetid.
Spørsmål: Hva er bypass?
Svar: Alle Coromatic AS sine online UPS har innebygged automatisk bypass. Denne sørger for automatisk omkobling direkte til nett ved feil i vekselretter, overlast, høye startstrømmer, overtemperatur, eller andre unormale driftstilstander. I bypass har man ingne UPS-funksjon, men man mister ikke utspenningen om en unormal tilstand oppstår. UPS varsler hvis der er i bypass. Større installerbare UPS (+ 5kVA) har også manuell bypass, det betyr at man ved hjelp av en bryter manuelt kan koble lasten avbruddsfritt direkte til nett. Bryter kan også monteres eksternt i veggskap for å gjøre hele UPS strømløse.
Spørsmål: Jeg har en gammel UPS, når bør jeg bytte den ut?
Svar: Snarest mulig. Mange UPS er av høy kvalitet med lang levetid, men utvikling av ny teknologi gjør imidlertid dagens produkter enda mer driftssikre. De avgir mindre elektromagnetisk støy, og har bedre virkningsgrad som reduserer strømforbruket. Eldre UPS har heller ikke grensesnitt for bruk av programvare. Nye UPS tar mindre plass, og det kan også være vanskelig å skaffe reservedeler til gamle UPS'er. Effektbehovet kan også ha endret seg slik at man bør ha en større eller kan nøye seg med en mindre UPS.
Spørsmål: Må en UPS ha galvanisk skille?
Svar: Galvanisk skille betyr at spenning mellom inn- og utgang er fysisk atskilt ved hjelp av trafo. Noen UPS har det, andre ikke, og noen som opsjon. En online UPS behøver ikke galvanisk skille for å begrense at nettstøy slipper igjennom, men med trafo får man en ekstra sikkerhet i ekstreme miljøer. Dette vil også utligne evt. jordfeil på utgangen av et såkalt IT-nett ("norsk" nett med 230V 3-fase). I enkelte medisinske miljøer (f.eks. operasjonssaler) kreves galvanisk skille for å unngå lekkstrømmer.
Spørsmål: Trenger en UPS vedlikehold?
Svar: Mindre pluggbare UPS bør ettersees av og til. Hvis den står i miljøer med mye støv, sjekkes om det er støvansamling i vifteåpning. De fleste UPS vil varsle når batterier må byttes, det kan allikevel være lurt å ta en batteritest ved å ta strømmen når / hvis det ikke er kritisk. For store installerbare UPS gjelder det samme som over. Men her vil det være fordelaktig å i tillegg ha service- eller vedlikeholdskontrakt for regelmessig ettersyn.
Spørsmål: Hva gjør jeg hvis det er feil på UPS'en?
Svar: Ta kontakt med leverandør for nærmere avtale om hva som må gjøres. For avtalekunder vil det naturligvis finnes egne rutiner osv..

Informasjonen er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Coromatic Norway (Tidligere Metric AS)

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.