Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktSpørsmål og svar - Ang. PIR - detektorer

(Er kun ment som veileder generelt - Kontakt fagfolk ved installasjoner eller spørsmål, der liv, helse og verdier kan stå på spill)

Spørsmål: Hva betyr PIR?
Svar: PIR betyr: Passiv infrarød receiver (mottaker).
Spørsmål: Hvordan virker en PIR - detektor?
Svar: En PIR - detektor registrerer infrarød stråling / varmestråling fra alle typer objekter. Disse svake signalene forsterkes i PIR - detektoren slik at de kan aktivere et relé eller en triac i detektoren.
Spørsmål: Finnes det flere typer PIR - detektorer?
Svar: Det finnes to hovedtyper: Bevegelsesdetektorer og tilstedeværelses/ Presens - detektorer. Den første typen har en linse med grove sektorer og reagerer hovedsakelig på større bevegelser. Den egner seg best i rom der man passerer eller er i bevegelser. Den andre typen har en linse med mange smale sektorer og kan brukes i rom der man sitter relativt rolig med små bevegelser.
Spørsmål: Hva kan en PIR - detektor reagere på?
Svar: Detektoren reagerer på mennesker og dyr, varme objekter som biler og dører som åpnes, varm eller kald luft i bevegelsedr. Betingelsen for deteksjon er at detektoren registrerer en temperaturendring, varm eller kald.
Spørsmål: Hvor stor er rekkevidden?
Svar: Rekkevidden bestemmes under konstruksjonen av detektoren og kan være fra 1 - 20 mtr.
Spørsmål: Hvorfor er rekkevidden kortere når vi beveger oss mot detektoren?
Svar: Deteksjonsfeltet er delt opp i mange sektorer ved hjelp av linse. For å få en deteksjon må varmestrålingen fra et objekt bryte sektorgrense. Sektorenes bredde og høyde øker med avstanden fra detektoren. Dersom vi beveger oss mot detektoren vil vi bevege oss i den samme sektoren, helt til vi kommer så nær at vi bryter sektorgrense. Rekkevidden kan på denne måten bli redusert til 50%. PIR - detektoren skal derfor monteres slik at all bevegelse skjer på tvers av sektorene, og ikke langs sektorene.
Spørsmål: Hvor skal detektoren monteres?
Svar: Detektoren skal monteres slik at objekter som skal detekteres må bevege seg på tvers av deteksjons - sektorene, ikke på langs av sektorene. Monteringshøyde varierer fra 1 mtr. og oppover, avhengig av hvilket produkt man velger. Se bruksanvisningen.
Spørsmål: Hvilken type detektor skal brukes i en bod eller en gang?
Svar: Dette er rom der det er bevegelse. En veggmontert PIR - detektor egner seg godt her.
Spørsmål: Hvilken type detektor skal brukes på kontor eller oppholdsrom?
Svar: Dersom det jevnlig er litt bevegelse i rommet, kan det være tilstrekkelig med en veggmontert bevegelsesdetektor. Dersom rommet er stort og bevegelsene små og sjeldne, kan det være riktig å bruke to bevegelses detektorer eller eventuelt en presens detektor montert i taket.
Spørsmål: Hvilken type detektor skal brukes i et klasserom?
Svar: Her er det riktig å bruke en eller flere presens detektorer montert i tak.
Spørsmål: Hvorfor tenner PIR - detektoren umiddelbart etter at den er slukket?
Svar: Årsaken til dette kan være at den reagerer på varmen fra den lampen den styrer. Detektoren må derfor monteres slik at den ikke "ser" lampen. En annen årsak kan være at detektoren reagerer på elektrisk støy fra en induktiv belastning på detektoren. Induktive belastninger bør derfor alltid støydempes.
Spørsmål: Hva er transientvern, RC-ledd og overspenninger?
Svar: Induktive laster som kobles inn og ut skaper ofte skadelige støyspenninger på over 8000V på det lokale nettet i en bolig. Erfaring har vist at transistor dimmere ofte ødelegges av disse støyspenningene. For å beskytte alle elektroniske apparater, bør det installeres transientvern over lysrør, releer og kontaktorer, eller over tilførselen til apparatet.

Informasjon er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Elko AS.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

 

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.