Spørsmål og svar - Ang. elektroniske transformatorer.

(Er kun ment som veileder generelt - Kontakt fagfolk ved installasjoner eller spørsmål, der liv, helse og verdier kan stå på spill)

Spørsmål: Hva er fasesnittstyring?
Svar: En del av sinuskurvens forkant fjernes ved hjelp av en triac. (Forkantdimming, Leading edge) Forkantdimming av glødelamper og andre ohmske laster, samt til magnetiske transformatorer, lysrør og noen LED-lamper. Denne dimmertypen kan generere noe elektronisk akustisk støy som i enkelte tilfeller kan virke sjenerende.
Spørsmål: Hva er faseavsnittstyring?
Svar: En del av sinuskurvens bakkant fjernes ved hjelp av transistor. (Bakkantdimming, Trailing edge) Bakkantdimming brukes til dimming av glødelamper og andre ohmske laster, samt til elektroniske transformatorer og de fleste LED-lamper. Denne formen for lysregulering er elektronisk og akustisk nesten støyfri.
Spørsmål: Hva er en tyristordimmer?
Svar: En tyristordimmer er en fasesnittdimmer. Det må brukes to tyristorer for å styre begge halvdeler av sinuskurven. Tyristorer brukes kun i meget store dimmere. To tyristorer montert sammen blir til en triac, som er mest vanlig i fasesnittdimmere.
Spørsmål: Hva er en triacdimmer?
Svar: En triacdimmer er en fasesnittdimmer.
Spørsmål: Hva er en transistordimmer?
Svar: En transistordimmer er en faseavsnittdimmer eller en bakkantdimmer.
Spørsmål: Hvor mye kan en transformator belastes?
Svar: Ved riktige arbeidsbetingelser kan transformatoren maksimalt belastes med angitt belastning. Ved høyere omgivelsestemperatur må belastningen reduseres. Sørg for ventilasjon og rikelig med luft rundt trafoen. (Ventilert donwlight kasse). En transformator som brukes i lange perioder med full effekt bør ikke belastes med mer enn 80% av godkjent belastning.
Spørsmål: Hvor stor strøm går det på transformatorens sekundærside?
Svar: Med sekundærspenning på 12V er strømmen 4,2A ved 50W last. Ved 100W last er strømmen 8,4A. Ved 200W last er strømmen 16,8A.
Spørsmål: Hvilket ledningstverrsnitt skal brukes på transoformatorens sekundærside?
Svar: For å begrense spenningsfallet i ledningen mellom trafo og lampe, bør kabeltverrsnittet for 10 - 50W last være 1,5mm². For 50W - 100W bør kabelen være 2,5mm², og for 100 - 200W last bør kabelens tverrsnitt være 4,0mm².
Spørsmål: Hvilket ledningstverrsnitt skal brukes på transformatorens primærside?
Svar: Bruk aldri større ledningstverrsnitt enn 1,5mm² som tilførsel til dimmer og mellom dimmer og trafo (for dimmere opp til 2300W). Dette for å begrense startstrømmene.
Spørsmål: Hvilken type kabel skal brukes inne i en downlightkasse?
Svar: Temperaturen i en downlightkasse vil ofte være høyere enn 70°C. Det må derfor brukes kabel som er sertifisert for 90°C eller mer. En vanlig PVC isolert kabel tåler bare 70°C.
Spørsmål: Hva er "ta"?
Svar: "ta" angir transformatorens maksimalt tillatte omgivelsestemperatur.
Spørsmål: Hva er "tc"?
Svar: "tc" angir temperaturen i transformatorens varmeste punkt.
Spørsmål: Hvor varm kan en transformator være?
Svar: Maksimalt tillatt temperatur på trafoen er angitt som "tc". Ofte er dette 80°C. Maksimalt tillatt omgivelsestemperatur er angitt som "ta". Ofte er dette 50°C. En trafo er testet og sertifisert i henhold til disse betingelsene. Sørg for ventilasjon og rikelig med luft rundt trafoen.
Spørsmål: Hvorfor blir transformatoren varm?
Svar: En trafo blir varm fordi det alltid er et effekttap i komponentene i trafoene.
Spørsmål: Hvordan kan vi måle spenningen ut fra en elektronisk transformator?
Svar: På grunn av den høye frekvensen (30-40kHz) må spenningen måles med et TRMS-voltmeter, som måler sann vekselstrøm. Verdien skal være 11-12V.
Spørsmål: Hvorfor er maks kabellengde 2 mtr. mellom tranformator og lampe?
Svar: Elektroniske transformatorer arbeider på høye frekvenser (30-40kHz). Kabelen mellom trafo og lampe vil virke som en antenne som sender ut radiostøy. For å holde denne støyen innenfor godkjente grenser, tillates kun kabler på maks 2 mtr.
Spørsmål: Hvilken dimmer skal brukes til elektronisk transformator?
Svar: De fleste elektroniske transformatorer på markedet er laget for transistordimmer eller faseavsnitt dimmer, men noen transformatorer er laget for både fasesnitt- og faseavsnitt dimmere. Transformatoren er merket med hvilken dimmer type som skal benyttes.
Spørsmål: Hva skjer hvis det brukes feil dimmer til elektronisk transformator?
Svar: Sannsynligvis vil transformatoren ødelegges. Dette gjelder spesielt dersom det brukes fasesnittdimmer til en elektronisk transformator som er laget for faseavsnitt dimmer.
Spørsmål: Hva er soft-start?
Svar: Transformatorer som har en startfunksjon der lyset kommer gradvis på ved påslag, har det vi kaller soft-start. (Starttid ca. 1 sek.)
Spørsmål: Hva er transientvern, RC-ledd og overspenninger?
Svar: Induktive laster som kobles inn og ut skaper ofte skadelige støyspenninger på over 8000V på det lokale nettet i en bolig. Erfaring har vist at transistor dimmere ofte ødelegges av disse støyspenningene. For å beskytte dimmerne bør det installeres transientvern over lysrør, releer og kontaktorer, eller over tilførselen til dimmeren.

Informasjon er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Elko AS.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.