Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktSpørsmål og svar - Ang. dimmere

(Er kun ment som veileder generelt - Kontakt fagfolk ved installasjoner eller spørsmål, der liv, helse og verdier kan stå på spill)

Spørsmål: Hva er resistiv last?
Svar: Glødelamper, varmeelementer og andre ohmske belastninger. Fasevinklene er null.
Spørsmål: Hva er induktiv last?
Svar: Transformatorer, releer, spoler av forskjellige typer og lysrør med magnetisk reaktor. Fasevinkelen er forskjøvet.
Spørsmål: Hva er kapasitiv last?
Svar: Kondensatorer og elektroniske transformatorer og forkoblingsutstyr med store kondensatorer i inngangskretsen. Fasevinkelen er forskjøvet.
Spørsmål: Hva er fasesnittstyring?
Svar: En del av sinuskurvens forkant fjernes ved hjelp av en triac. (Forkantdimming).
Spørsmål: Hva er faseavsnittstyring?
Svar: En del av sinuskurvens bakkant fjernes ved hjelp av transistor. (Bakkantdimming).
Spørsmål: Hva er en tyristordimmer?
Svar: En tyristordimmer er en fasesnittdimmer. Det må brukes to tyristorer for å styre begge halvdeler av sinuskurven. Tyristorer brukes kun i meget store dimmere. To tyristorer montert sammen blir en triac, som er mest vanlig i fasesnittdimmere.
Spørsmål: Hva er en triacdimmer?
Svar: En triacdimmer er en fasesnittdimmer.
Spørsmål: Hva er en transistordimmer?
Svar: En transistordimmer er en faseavsnittdimmer.
Spørsmål: Hvor mye kan en dimmer belastes?
Svar: Dimmeren kan ved normal romtemperatur, 20-25°C, maks belastes med angitt belastning for dimmeren. Ved høyere romtemperatur eller dersom flere dimmere eller andre produkter som avgir varme, monteres inntil hverandre, må belastningen på hvert enkelt produkt reduseres. Se belastningskurve i bruksanvisningen for dimmeren. En dimmer som brukes mye bør ikke belastes med mer enn 80% av godkjent belastning. Dersom to dimmere monteres i en tokammerboks, bør belastningen reduseres til 70% på begge dimmerne.
Spørsmål: Hvor varm kan en dimmer være?
Svar: Maksimalt tillatt temperatur på tilkoblingsklemmene og ledningene er 70°C, og maksimalt tillatt overflatetemperatur på dimmeren er 85°C. En dimmer er testet og sertifisert i henhold til disse betingelsene. En dimmer som brukes mye bør belastes mindre slik at driftstemperaturen er lavere.
Spørsmål: Hvorfor blir dimmeren varm?
Svar: En dimmer blir varm fordi det alltid er et effekttap i triac eller transistor.
Spørsmål: Hvor stort er effekttapet i en dimmer?
Svar: Effekttapet varierer med belastningen på dimmeren, og er i størrelseorden 1-3% av belastningen.
Spørsmål: Hvor stort er spenningsfallet ved bruk av dimmer?
Svar: Spenningsfallet over en dimmer som er innstilt på maks nivå, vil variere med dimmer type, og er mellom 5 og 10% av nettspenningen.
Spørsmål: Hvordan kan vi måle spenningen ut fra en dimmer?
Svar: På grunn av at sinuskurven kuttes mer eller mindre, må spenningen måles med et TRMS-voltmeter, som måler sann vekselstrøm.
Spørsmål: Kan alle typer lysrør dimmes
Svar: Om lysrør kan dimmes avhenger helt av hvilken forkobling det er i armaturen. Ø38mm. lysør kan dimmes dersom armaturen har glødetrafo og magnetisk reaktor. Ø26mm. lysrør kan dimmes dersom armaturen har elektronisk reaktor for dimming. Reaktoren skal være merketm De fleste armaturer med Ø26mm. lysrør er IKKE laget for dimming med vanlig dimmer. Vanlige sparepærer kan ikke dimmes.
Spørsmål: Når må det brukes bunnlast?
Svar: Ved dimming av alle typer lysrør, og ved belastninger mindre enn dimmerens minstebelastning.
Spørsmål: Hvorfor må det brukes bunnlast?
Svar: For at lyset ikke skal flimre.
Spørsmål: Hvilken bunnlast skal vi bruk?
Svar: Det beste er å bruke ohmsk last, for eks. en glødelampe på 25V-40W, eller en eller flere bunnlaster montert i armaturen.
Spørsmål: Hvorfor flimrer lyset?
Svar: Lysrør flimrer når belastningen på dimmeren er for liten, eller når dimmer og belastning ikke passer sammen. En eller flere bunnlaster må da monteres.
Spørsmål: Hviken dimmer kan brukes til ringkjerne transformator?
Svar: Tilsvarende Elko sine dimmere - 420 GLE/I, 600 GLE/I, 600 Universal.
Spørsmål: Hvor stor transformatorlast kan brukes?
Svar: Maks trafolast er som angitt for dimmeren, men lampelasten må være mindre pga. tap i trafoen. Regn 10-20% lavere lampelast.
Spørsmål: Hvilke dimmer skal brukes til elektronisk transformator?
Svar: De fleste elektroniske transformatorer på markedet er laget for transistordimmer eller faseavsnitt dimmer, men noen transformatorer er laget for både fasesnitt og faseavsnitt dimmere. Transformatorene er merket med hvilke dimmer type som skal benyttes.
Spørsmål: Hva skjer hvis det brukes feil dimmer til en elektronisk transformator?
Svar: Sannsynligvis vil transformatoren ødelegges. Dette gjelder spesielt dersom det brukes fasesnittdimmer til en elektronisk transformator som er laget for faseavsnitt dimmer.
Spørsmål: Hva er 230V halogenlampe?
Svar: Denne lampetypen har en litt annen konstruksjon enn en vanlig glødelampe. Utformingen og opphenget av glødetråden gjør at startstrømmen for en slik lampe er høyere enn for en vanlig glødelampe. Dette betyr at belastningen må reduseres for enkelte dimmer typer ved bruk av 230V halogenlamper.
Spørsmål: Hvor stor er maksimalbelastningen for en 1-10V dimmer?
Svar: Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last. Lysregulatoren for 1-10V klarer 200mA. Et lysrør belaster regulatoren med ca. 1mA. 1-10V spenningen skapes i lysrørets forkoblingsutstyr.
Spørsmål: Hvordan kan vi feilsøke i et 1-10V system?
Svar: Når armaturen arbeider uten dimmer skal spenningen på 1-10V-terminalene kunne måles til ca. 10V og armaturen skal lyse på full effekt. Ved å kortslutte  1-10V-terminalene skal lyset i armaturen slukke. Ved å koble 4,5V batteri til 1-10V-terminalene (+ til + og - til -), skal lyset dempes med ca. 50%. Disse prøvene viser om armaturen er ok. Dimmeren skal deretter tilkobles 1-10V-terminalene. Ved riktig innstilling av MIN og MAKS skal det nå være mulig å regulere lyset fra fullt til dempet. Lyset skal ikke slukke ved riktig innstilling av MIN-nivå.
Spørsmål: Hvilket kabeltverrsnitt skal brukes ved dimming?
Svar: Bruk aldri større kabeltverrsnitt enn 1,5mm² som tilførsel og mellom dimmer og belastning. (For dimmer opp til 2300W) Dette for å begrense start strømmene.
Spørsmål: Kan forskjellige belastningstyper brukes på en og samme dimmer samtidig?
Svar: Glødelamper kan brukes sammen med alle typer laster. Ellers skal en dimmer bare belastes med en type last, unntatt 600 Universal (En Elko dimmer).
Spørsmål: Hva er soft-start?
Svar: Dimmere som har en startfunksjon der lyset kommer gradvis på ved påslag av dimmeren, har det vi kaller soft-start. (Starttid ca. 1 sek.)
Spørsmål: Hva er hastighetsregulator for motor?
Svar: Denne type dimmer har dreiebryter og motoren får full effekt ved påslag. En treg motor må ofte ha full effekt for å klare å starte, men hastigheten kan deretter justeres ned ved å dreie knappen mot høyre.
Spørsmål: Hva er transientvern, RC-ledd og overspenninger?
Svar: Induktive laster som kobles inn og ut skaper ofte skadelige støyspenninger på over 8000V på det lokale nettet i en bolig. Erfaring har vist at transistor dimmere ofte ødelegges av disse støyspenningene. For å beskytte dimmerne bør det installeres transientvern over lysrør, releer og kontaktorere, eller over tilførselen til dimmeren.

Informasjon er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Elko AS.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.