Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktElektriske støyimpulser og transientspenninger i en el-installasjon.

(Er kun ment som veileder generelt - Kontakt fagfolk ved installasjoner eller spørsmål, der liv og helse og verdier kan stå på spill)

Elektriske støyimpulser kan i hovedsak oppstå på 2 forskjellige måter i en el-installasjon;

  • Enten utenfra som følge av lyn eller kraftig forstyrrelse på nettet, eller -
  • innenfra av apparater inne i selve installasjonen.

Overspenninger pga. lyn må behandles på helt spesielle måter pga. de enorme effektene det her er snakk om.

Elektriske støypulser som genereres inne i selve installasjonen er svakere, men likevel kraftige nok til å gjøre skade på de mange forskjellige elektriske og elektroniske apparatene som i dag finnes tilkoblet el-nettet i en bolig.

Elektriske støypulser oppstår når forskjellige laster kobles inn eller ut.

Når en bryter kobler inn en induktiv eller kapasitiv last, får vi en kraftig strømpuls, begrenset av spenningen i innkoblingsøyeblikket og likestrøms motstanden i lasten.

Når en bryter kobler ut induktiv last, får vi en reaksjon der lasten prøver å opprettholde sitt eget magnetfelt. Resultatet blir en høy spenningspuls som kan forsterkes ytterligere på grunn av resonanser i ledningsnettet.

På grunn av prelling i mekaniske brytere, kan støy og transientspenninger forekomme både ved påslag og avslag av bryteren. (Prelling betyr at en mekanisk bryter gir flere brytninger og slutninger i meget rask rekkefølge i påslagsøyeblikket).

De apparater som skaper mest elektrisk støy når de slås på eller av, er de som opptrer som induktive laster.

Transformatorer, kontaktorer, releer, motorer, lysrør og andre gasslamper med magnetiske reaktorer opptrer mer eller mindre som induktive laster. Når disse lastene slås av eller på med en mekanisk bryter, kan det genereres spenningspulser på flere tusen volt. Denne spenningen kan så øke på grunn av resonanser i det interne nettet, og det er ikke unormalt at pulsene kan ha verdier på over 8000V.

Det er disse høye spenningspulsene som skaper problemer i el-installasjonen.

De færreste elektroniske apparater er laget for å kunne tåle slike transientspenninger. Vi må derfor prøve å redusere skadevirkningene ved å begrense transientspenningene der de oppstår. Dette gjøres enklest ved å bruke små overspenningsvern koblet direkte over de indusktive lastene som styres av en bryter.

De fleste kontaktorer kan for eksempel leveres med overspenningsvern som monteres direkte på kontaktorspolen. Et annet alternativ er å koble et RC-ledd direkte over den induktive lasten, eller over tilførselen til for eksempel en utsatt dimmer eller termostat. Dersom installasjonen er overspennings beskyttet mot lyn strømmer, med flere finvern, vil dette i de fleste tilfeller være en tilstrekkelig beskyttelse mot overspenninger generert av apparater inne i installasjonen.


Informasjon er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Elko AS.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.