Oversikt over lampesokler / Lamp base types

Side 3 av 4

Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base
GX7.9 GX8.5 GX9.5 GX95/26 GY16
GX7.9 GX8.5 GX9.5 GX95 26 GY16
Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe:
thumb Lampe GX7.9 Lampe GX8.5 Lampe GX9.5 thumb Missing image Lampe gy16
Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base
GY22 GY5.3 GY9.5 GZ4 GZ6.35
GY22 GY5.3 GY9.5 GZ4 GZ6.35
Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe:
Lampe gy22 Lampe GY5.3 Lampe GY9.5 Lampe GZ4 Lampe GZ6.35
Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base
GZ9.5 GZX / GZY / GZZ 9.5 K12x30s M4 / Multipurpose P28s
GZ9.5 GZX GZY_GZZ9.5 K12x30s M4 Multipurpose P28s
Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe:
thumb Lampe GZ9.5 Lampe GZX9.5 Lampe K12x30s thumb Missing image Lampe P28s
Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base
P30s P32d P43t.38 PG12-1 / PGX12-1 PG12-2 / PGX12-2
P30s P32d P43t.38 PG12 1_PGX12_1 PG12 2_PGX12_2
Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe:
thumb Lampe P30s thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image
Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base
PG22 PGJ4.1 PGJ5.1 PGJ5.1 / PGX5.0 PKX22s
PG22 PGJ4.1 PGJ5 PGJ5.1 PGJX5.0 PKX22s
Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe:
thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image
Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base
(P)SFc PX22d PX28s PY20s RDC / R17d
P SFc PX22d PX28s PY20s RDC R17d
Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe:
thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image
Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base
R18s R7s RX7s S14d S14s
R18s R7s   RX7s S14d S14s
Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe:
thumb Missing image thumb Missing image Lampe RX7s thumb Missing image thumb Missing image
Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base Sokkel / Base
S15 S15d S15s S19 S19s
S15 S15d S15s S19 S19s
Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe: Eksempel Lampe:
thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image thumb Missing image