Omregning fra kvadrat til diameter.

         
         
mm2 mm Ø   mm2 mm Ø
         
0,75 1,00   70,00 9,50
1,00 1,10   95,00 11,00
1,50 1,40   120,00 12,40
2,00 1,50   150,00 13,80
2,50 1,80   185,00 15,40
4,00 2,30   240,00 17,50
6,00 2,80   300,00 19,50
10,00 3,60   400,00 22,60
16,00 4,50   500,00 25,20
25,00 5,60   630,00 28,30
35,00  6,70   800,00  31,90
50,00 8,00   1000,00 35,70
      1200,00 39,10
      2000,00 50,50
         

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.