Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktSikkerhetskabel.

Flammehemmende. Forskrift IEC 60332-1.

En flammehemmende kabel er en kabel som kan bringes til å brenne ved bruk av en stikkflamme på en enkelt kabel, der brannen brer seg når temperaturen er litt høyere enn tenntemperaturen, men som slukker av seg selv når stikkflammen fjernes.

Ved loddrett montering, for eksempel i en kabelsjakt, kan brannen som en følge av "kamineffekt" likevel bre seg lans kabelen etter at stikkflammen er fjernet.

Ingen brannvidereføring. Forskrift IEC 60332-3.

Ikke brannvidereførende kabel er en kabelbunt som kan bringes til å brenne ved bruk av en stikkflamme, men som ikke viderefører brannen under loddrett montering i en kabelgate, og slukker av seg selv når stikkflammen fjernes.

Isolasjonsevne FE. Forskrift IEC 60331.

Isolasjonsevne betegnes FE og angir hvor lenge en brannutsatt horisontal frittliggende kabel, under definerte betingelser kan beholde sin isolasjonsevne. Med det menes at det ikke oppstår kortslutning mellom lederne innenfor den oppgitte tidsramme.

Eksempel: FE 180 = Isolasjonsevne 180 minutter.)

Korrosive gasser. Forskrift IEC 60754-1.

Korrosive gasser inngår forbindelser med fuktighet og danner aggressive syrer som angriper metalldeler. Selv ved mindre brannskader kan det oppstå store følgeskader. Gassene brer seg gjennom ventilasjonsanlegg i bygg og anlegg og kan derfor lett bre seg til områder som ikke er i direkte forbindelse med brannstedet og forårsake senskader ogso her. Særdeles utsatt er korrosjon på elektriske kontakter, elektroniske komponenter, samt åpne og betonginnstøpte stålkonstruksjoner. Halogenfrie produkter begrenser dette vesentlig.

Termoplastiske isolasjonsmaterialer.

Termoplastiske kunststoffer består av trådformige makromolekyler som kan foreligge i uordnet (amorf) tilstand, eller i ordnet (krystallisk) tilstand. Den endringstemperaturen som skal til for å endre tilstanden fra uordnet til en ordnet tilstand, kalles glassendrings temperaturen Tg og smeltetemperaturen Tm. Over smeltetemperaturen forsvinner den krystalliske fasen og de trådformige molekylene beveger seg fritt. Plaststoffet begynner å flyte og kan derved bearbeides.

Elektronisk tverrbinding.

Gjennom tverrbinding blir de amorfe trådmolekylene kjemeisk forbundet med hverandre. Derved oppstår et tredimensjonalt nettverk. Trådmoleyklene kan da ikke bevege seg fritt lenger, uavhengig av temperaturen, og ikke flyte over smeltetemperaturen, men går over i en elastisk gummiaktig tilstand.

Resultatet etter tverrbinding blir:

  • Etter tverrbindingen er det ingen deformasjonsfare over smeltetemperaturen.
  • Bedre mekaniske egenskaper.
  • Bedre bestandighet mot kjemikaler.
  • Etterbearbeiding er ikke mulig.

Informasjonen er bl.a. hentet med bakgrunn fra Solar Cable samt diverse andre kilder.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. 

 

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.