Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktKabel og sikkerhet.

Begreper og egenskaper.

Sikkerhetskabel er et vidt begrep, men dekker i prinsippet to forhold:

  • Driftssikkerhet
  • Miljø

For å kunne definere ulike egenskaper benyttes IEC normer. Disse normene definerer testprosedyrer og referanseverdier slik at produkter plasseres i forhold til krav og behov som den enkelte installasjon har.

IEC 60331 = Definerer funksjonsevne ved brann.

IEC 60754 = Definerer om det utvikles røyktetthet som kan redusere rømnings mulighetene.

IEC 61034 = Definerer helserisiko ved forbrenning (giftighet)

IEC 332-1/3 = Definerer brannspredning uttrykt som flammehemmende eller selvslukkende.

Dersom vi vurderer disse normene opp mot en praktisk hverdag, er det 4 definisjoner vi benytter om kabel:

  • Funksjonsikker = Funksjonalitet ved brann.
  • Halogenfri = Plastmateriale som ikke inneholder klorforbindelser som ved forbrenning vil kunne danne "saltsyre" ved kontakt med vann.
  • Flammehemmet = Innebærer at plastmaterialet er selvslukkende.
  • Brannbelastning = Hvor mye energi som frigjøres ved en brann uttrykket som en total forbrenning. (MJ/m)(teoretisk) og en reell forbrenning (MJ/m).

Halogenfrie og Flammehemmende kabel.

En flammehemmende kabel begrenser brann og leveres i forskjellige kvaliteter med hensyn til evnen å tåle brann, men den behøver ikke samtidig være halogenfri. At en kabel er halogenfri vil si at den som en følge av brannen ikke avgir giftige gasser, behøver ikke samtidig å være flammehemmende. At det likevel ofte forekommer i kombinasjon er naturlig, for begge har de sin misjon under en brann. Det er i realiteten sikkerhetsbehovet som avgjør om disse forholdene ønskes i kombinasjon. Denne delen er viet sikkerhetskabel for bygninger, anlegg og skip. Grunnkonseptet er at kablene under branntilfelle ikke skal avgi gasser som kan skade mennesker og natur, og i tillegg ikke danne tett røyk som hindrer sikten for fluktsveiene. Dette kalles HALOGENFRIE kabler. De mest brukte kabler som er og har vært benyttet opp til nå, har med få unntak vært basert på plast og gummi, hvor det benyttes tilsettingsstoffer som klor, fulor, brom mm. som under branntilfelle avgir meget giftige gasser. Tilsetningsstoffene er nødvendige for å oppnå de egenskapene på plastmaterialet det er behov for, når kabel produseres. HALOGENFRIE kabler, eller om en vil, giftfrie kabler bygger på den teknologiske utviklingen som har skjedd de siste årene, og som setter store krav til nøyaktigheten i produksjonen.

I tillegg til halogenfriheten, skal kablene også kunne leveres i en rekke varianter og samtidig opprettholde eller helst forbedre de egenskapene de har i dag når det gjelder såvel mekanisk som fysiske og kjemiske påvirkninger.

Bruksområder.

Halogenfrie kabler benyttes i dag i områder hvor det er høy persontetthet, eller det stilles store krav til sikkerhet. Eksempler på dette er i alfabetisk rekkefølge:

Aldershjem - Banker - Biblioteker - Busser - Biler - Fly - Flyplasser - Forsikringsselskap - Hospitaler - Idrettshaller og anlegg - Kinoer - Kraftverk - Offentlige bygninger - Oljeplattformer - Postkontorer - Skoler - Teatre - Tog - Trikker - Tunneler - Telesentraler - Varehus mm.

Begreper og egenskaper.

Kabelreaksjoner og egenskaper. Brannforløp i kabler med lufttilførsel er ytterst komplekse reaksjoner. Ved forhøyet temperatur oppstår gjennom reduksjon av organiske komponenter en hel serie av reduksjonsprodukter som frigjøres gjennom gass og røyk. Sammensetningen avhenger av utgangsmaterialet, gasstilførselen samt forbrenningstemperaturen på brannstedet. Gjennom høy temperatur mykner de termoplastiske isolasjons og mantelmaterialene før flammene kommer fram til lederne. På steder der mekaniske krefter forekommer, som strekk eller trykk, kan dette føre til kortslutting mellom lederne. En del av de halogenfrie lederne gjennomgår en kjemisk eller elektronisk bestrålings prosess av isolasjonen som fører til at kabel / lederen tåler de høye temperaturene bedre og hindrer en tidlig kortslutting. Dette kalles tverrbinding.

Optimering av forholdene under branntilfelle.

Gjennom forbrenningen utløses produkter (radikaler) som reagerer med oksygen og derved øker temperaturen gjennom en kjedereaksjon. Tilførsel av mineralske flammehemmende stoffer begrenser på forskjellig måte denne kjede reaksjonen. Gjennom forbrenningen utløser de flammehemmende stoffene ufarlige produkter som metalloksyd, vann og CO2. Denne prosessen forbruker store mengder energi som trekkes ut fra forbrenningsprosessen. I tillegg bremses utviklingen av radikaler og det frigjorte vannet fordamper samtidig som detter hindrer tilgang på surstoff.


Informasjonen er bl.a. hentet med bakgrunn fra Solar Cable samt diverse andre kilder.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. 

 

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.