Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktPlastmaterialer.

Isolasjon og kappematerialer i kabler består hovedsakelig av polymere materialer, som plast og gummi. Plastmaterialene inndeles i to hovedgrupper: Termoplaster og herdeplaster (Kryssbundet / X bundet / tverrbundet).

Termoplaster

Et termoplastisk materiale blir mykt og plastisk ved oppvarming, og ved etterfølgende avkjøling gis det ønsket form. Ved oppvarming brytes delvis de svake bindingene mellom molekylkjedene. Denne prosessen kan gjentas flere ganger og termoplastiske materialer er derfor gjenvinnbare.

Polyvinylklorid (PVC)

PVC er en termoplast fremstilt ved polymerisering av monomeren vinylklorid. PVC er et hvitt, ikke brennbart pulver. Materialegenskapenee til PVC kan varieres ved å benytte forskjellige tilsatsstoffer. En komplett PVC blandingsrespt kan bestå av opptil 10 forskjellige stoffer. Det er stabilisatorer, smøremidler, fyllstoffer, primære og sekundære myknere og pigmenter som er hovedgruppene av tilsatsstoffer. Blandingsresptene optimaliseres etter ønskede egenskaper, prosessbarhet og pris. Derfor benyttes mange forskjellige PVC blandinger i kabelindustrien tilpasset ulike behov. Det har vært stort miljøfokus på tilsatsstoffene i PVC blandingene, og enkelte myknere. Bearbeidere av PVC, også kabelindustrien, har derfor lagt ned et stort arbeide i å redusere bruken av de tilsatsstoffene som det er blitt stilt miljø og helsespørsmål til. Det er neppe noe materiale som har gjennomgått så nøye undersøkelser som PVC og dets tilsatsstoffer. Gjennom dette arbeidet må PVC betraktes som et sikkert og samtidig meget velegnet materiale for bruk i kabler.

Egenskaper - Positive:

 • Høy kjemikalieresistens (syre og baser).
 • God slagstyrke.
 • Gode isolerende egenskaper.
 • Tungt antennelig.
 • Selvslukkende.
 • Gode UV egenskaper.

Egenskaper - Negative:

 • Ved forbrenning frigjøres klorgasser.
 • Bør ikke bearbeides (installeres) ved lave temperaturer -10°C
 • Max ledertemperatur +70°C.
 • Ikke resistens for sterke løsemidler.
 • Bør ikke benyttes i omgivelses temperatur over 60°C.

Polyetylen (PE)

Fremstillingsmåtene for PE er etterhvert blitt mange og nye PE materialer med egenskaper spesielt egnet for kabel i økende grad tatt i bruk som kappemateriale.

Polyetylen benyttes i en stor grad kabelindustrien på grunn av en rekke gode egenskaper.

Egenskaper - Positive:

 • Gode elektriske isolerende egenskaper.
 • Lav vanngjennomtrengelighet.
 • God slagfasthet over store temperaturområder (-70°C til +70°C).
 • Kjemisk og biologisk motstands dyktig.
 • God aldringsstabilitet.
 • Smak og luktfri.
 • Ikke giftig.
 • Gode mekaniske egenskaper.
 • Lett og bearbeide.
 • Avgir ikke giftige gasser ved forbrenning.

Ultrafiolett stråling forårsaker sprekkdannelser i lyst materiale. Værbestandig polyetylen bør derfor utføres i sort farge. Polyetylen underholder forbrenningen, men er halogenfritt og avgir derfor ikke korrosive gasser.

PEX (tverrbunden polyetylen)

PEX materialene har stort sett de samme egenskapene som termoplastisk PE, hvorav: lav dielektrisitetskonstant og høy isolasjonsmotstand, lav vannabsorbsjon, gode mekaniske egenskaper, gode aldringsegenskaper, kjemikalieresistens som for PE, ikke selvslukkende, men drypper mindre enn PE.

Termiske egenskaper

Mykheten av PVC  avhenger for en stor del av type og mengde mykner. På grunn av PVC materialets stivhet ved lave temperaturer anbefales det at kabeltemperaturen ved utlegging ikke går under -10°C. Om ikke annet angis, kan PVC isolerte kabler anvendes med en ledertemperatur opp til 70°C. Ved installasjoner der ledningene vil bli utsatt for høye driftstemperaturer, må ledningene ikke ligge slik at de utsettes for et konstant høyt trykk. Nexans Norway AS har gjennom alle år levert kabel hvor det er tatt hensyn til våre spesielle klimatiske forhold, og benyttet PVC blandinger med ekstra gode kuldeegenskaper tilpasset norske standarder og norske installasjons betingelser.

Brann egenskaper

PVC har en stor fordel fremfor PE ved at det er selvslukkende. Årsaken er at PVC sitt klorinnhold vanskeligjgør oksygentilførsel og demper forbrenningen. Ved tilsetting av ulike brannhemmende kjemikalier kan de selvslukkende egenskapene ytterligere forbedres, men når PVC først brenner, utvikles det tett røyk og HCI gass. I forbindelse med vann dannes saltsyre som er meget korrosiv og irriterende, og kan gi store sekundærskader.

Elektriske egenskaper

De elektriske egenskapene er ikke så gode for PE, og PVC brukes derfor bare som isolasjon for lavere spenninger (max 1kV).

Mekaniske egenskaper og aldringsegenskaper

De mekaniske egenskapene er svært gode. Hardheten kan tilpasses etter anvendingsområdet med ulike typer og mengder fyllstoff. PVC er meget ozonbestandig og er meget værbestandig. Enkelte farger som f.eks. blå, rød, organge og grønn vil imidlertid blekes ved langvarig bruk i sollys, men uten at dette innvirker negativt på de mekaniske egenskapene til PVC.

Innvirkning på andre materialer

Ved migrering av mykner kan PVC etter langvarig kontakt med andre materialer forårsake klebing og bli gradvis hardere.


Informasjonen er bl.a. hentet med bakgrunn fra Solar Cable samt diverse andre kilder.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. 

 

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.