Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktPlastisolerte kablers oppbygning.

Ledermateriale:

Som ledermateriale brukes kobber med eller uten ulike legeringer og aluminium.

Kobber

Kobberledere er den mest benyttede lederen i kabel, dette fordi kobber har gode elektriske og mekaniske egenskaper. Kobberlederen i en kabel er produsert med tanke på ledningsevne av den type strøm / signal som skal overføres. Legering av CU leder med tinn benyttes for å beskytte lederen kjemisk. Sølv benyttes i sjeldne tilfeller for å øke kabelens overføringsevne i høyfrekvents båndet.

I Cenelec HD 373-S2 deles ledere opp i klasser etter hvor mange kordeler hver leder består av:

Klasse 1: Entrådet

Klasse 2: Flertrådet (7-91) kordeler

Klasse 5: Mangetrådet maksimal kordeldiameter (0,21-0,61mm.)

Klasse 6: Mangetrådet maksimal kordeldiameter (0,16-0,41mm.)

Med høyere klasse øker i utgangspunktet kabelens fleksibilitet*

Kobber benyttes som ledermateriale i kabelkonstruksjoner fra 0,14mm - 630mm²

Aluminium er dominerende for større tverrsnitt p.g.a. vekt og pr. dato også pris.

Lederskjerm (indre halvleder) for kabel over 1,8/3kV: Lederskjerm brukes bare på kabler for spenninger over 1,8/3kV. Skjermen består av et lag ledende (også kalt halvledende) materiale. Den har til hensikt å jevne ut lederens overflate slik at det blir jevnest mulig feltfordeling rundt lederen.

Isolasjon:

(Plastmaterialer, se egen artikkel med headingen "Plastmaterialer".) For kabel i spenningsbånd under 1 under 50V benyttes i hovedsak PE (Polyetylen), PVC (Polyvinylklorid).

For kabel i spenningsbånd 2 mellom 50V og 1kV kabler er normalt isolert med PVC eller PEX (kryssbundet polyetylen). Plastisolerte kabler for spenninger over 1kV isoleres med PEX.

Isolasjonsskjerm (ytre halvleder) for kabel over 1,8/3kV: I likhet med ledereskjermen brukes isolasjonsskjermer bare på kabler for spenninger over 1,8/3kV. Også her består skjermen av et lag ledende plastmateriale. Isolasjonsskjermen, som er jordet, ligger over og i god kontakt med isolasjonen. Hensikten er å fordele feltet jevnt over isolasjonen.

Leder forhold parallellføring. revolvering (tvining), Quad (stjerne firer) gruppe. Forholdet mellom lederne påvirker de enkelte kablers støyegenskaper.

  • Parellelledere har realtivt dårlig støyimmunitet og har heller ingen feltutgjevning.
  • Konsentrisk oppbygging gir bedre støyimmunitet og noe feltutgjevning.
  • Par oppbygging gir bra støyimmunitet og i balanserte signaler gir det god feltutgjevning.
  • Quad (stjerne firer) oppbygging gir tilsvarende egenskaper som par oppbygging.

Skjerm:

Skjermen består normalt av kobber tråder / bånd. aluminiums tråd / bånd eller en kombinasjon av disse. Skjermen benyttes til å hindre at støy fra kabelens ledere skal stråle (Electro Magnetic Emission (EME)) ut fra denne og påvirke signaler / kabel nær kabelen. Skjermen skal også hindre at signaler i kabelen i nærheten ikke opptas i kabelen (Electro Magnetic Intereference (EMI)).

(Om EMC - se egen kategori).

Skjermen kan også benyttes som beskyttelses jord dersom tverrsnittet er tilstrekkelig.

For høyspentkabel:

Skjermen jorder isolasjonsskjermen på høyspentkablene, og den kan brukes som gjennomgående jord dersom tverrsnittet er tilstrekkelig.


Informasjonen er bl.a. hentet med bakgrunn fra Solar Cable samt diverse andre kilder.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. 

 

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.