Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktSystemjording / Beskyttelsesjording

De benyttede kodene betyr:

1. bokstav: Fordelingssystemets forhold til jord:

T = Direkte forbindelse fra ett punkt til jord, vanligvis fra nøytralpunktet.

I = Alle spenningsførende deler isolert fra jord. Nøytralpunktet eller en av ytterlederne kan ha gjennom-slagsvern mot jord.

2. bokstav: Utsatte delers forhold til jord:

T = Direkte forbindelse fra utsatte deler til jord, uavhengig av jording andre steder i systemet.

N = Direkte forbindelse fra utsatte deler til jordede punkter i systemet.

Eventuelle påfølgende bokstaver:

Anordning av PE- og N-ledere:

S = Funksjonene til PE-leder og N-leder ivaretatt av separate ledere.

C = Funksjonene til PE-leder og N-leder kombinert i enleder (PEN-leder).

Trykk på bildene for å forstørre de.

230V IT_246_New  230V TT_246_New  230 400V_TN_S_New

 230 400V_TN_C_New  230 400V_TN_C_S_New

Beskyttelsesleder:

Leder som for å forhindre farlig støt, forbinder utsatte deler og andre ledende deler til:

  • hovedjordklemme / hovedjordskinne, jordelektrode, jordet punkt eller kunstig nøytralpunkt i strømkilde.

Verdiene i tabellen kan bare brukes når beskyttelseslederen og faselederne er av samme materiale. Er dette ikke tilfelle, skal beskyttelseslederens tverrsnitt bestemmes slik at ledningsevnen (konduktansen) blir lik den man får fra tabellen. Seperat opplagt beskyttelsesleder skal ikke ha mindre tverrsnitt enn:

  • 2,5mm2 når den er mekanisk beskyttet.
  • 4,0mm2 når den ikke er mekanisk beskyttet.

Som beskyttelsesleder kan brukes:

  • leder i flerlederkabel.
  • isolert eller uisolert leder i samme kapsling som de tilhørende strømførende ledere.
  • fast installerte isolerte eller uisolerte ledere.
  • metallkappe, skjerm eller armering i visse kabler.
  • kapsling for prefabrikert skinnesystem.

Trykk på bildet for å forstørre det.

minstetverrsnitt for_beskyttelsesleder_New


Informasjonen er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Nexans Norway.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.