Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktMagnetisk materiale rundt en enleder.

I en sluttet krets av magnetisk materiale omkring en enleder, vil det pga. induksjon oppstå tap (jerntap) i kretsen. Et slikt tap vil riktignok oftest være ubetydelig i forhold til overført effekt i kabelen, men tapet og den oppvarmingen det medfører, opptrer lokalt og vil lett kunne skade kabelen. Merk derfor følgende:

  1. Bruk ikke klammer av magnetisk materiale når kabelen klamres til et underlag som også er magnetisk.
  2. Ved føring av en enleder gjennom jernplater (skott), må alle fasene føres samlet gjennom et felles hull.
  3. Ved føring av en enleder gjennom armert betongvegg, må alle fasene føres samlet gjennom et felles hull slik at en med sikkerhet vet at det ikke ligger armeringsjern mellom fasene.
  4. Ved føring av en leder "opp på" og "ned fra" kabelbroer av magnetisk materiale, må alle fasene føres samlet gjennom samme trinn i broen.

Kortslutningskrefter.

Der enlederkabler føres på broer, i åpne kanaler, på gulv e.l., må det tas hensyn til kraftvirkningen som oppstår mellom fasene ved en kortslutning. Denne kraften kan bli temmelig stor og det er derfor nødvendig å klamre enlederkablene sammen med solide klammer for å unngå forskyvning av fasene.

Parallellkobling av enledere.

Ved parallellkobling tilstreber vi en så jevn strømfordeling som mulig mellom kablene. Dette oppnår vi lettest når kablene er like lange og forlagt slik at reaktansen blir mest mulig lik i alle kablene. Best resultat oppnås ved å kable kablene som vist på tegningene under teksten.

Trykk på bildene for å se en forstørret utgave

1 Fasesystem_Enlederkabler  3 Fasesystem_2_kabler_pr_fase

 


Informasjonen er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Nexans Norway.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.