Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktLedermateriale i kabel

Som ledermateriale brukes kobber og aluminium. Kobberledere er enerådende for tverrsnitt til og med 10mm², mens aluminium er dominerende for større tverrsnitt.

Langstetting: For å forhindre at vann, som ved feil eller uhell er kommet inn i lederen, ikke skal få renne videre langs lederen, brukes det i enkelte kabeltyper en langstettet leder. Lederen er da innsatt med et stoff som hindrer videre vanninntrengning.

Lederskjerm (indre halvleder): Lederskjerm brukes bare på kabler for spenninger over 1 kV. Skjermen består av et lag ledende (også kalt halvledende) materiale. Den har til hensikt å jevne ut lederens overflate slik at det blir en jevnest mulig feltfordeling.

Isolasjon: 1 kV kabler er normalt isolert med PVC eller PEX. Plastisolerte kabler for spenninger over 1 kV isoleres med PEX.

Isolasjonsskjerm (ytre halvleder): I likhet med lederskjermen brukes isolasjonsskjermer bare på kabler for spenninger over 1 kV. Også her består skjermen av et lag ledende plastmateriale. Isolasjonsskjermen, som er jordet, ligger over og i god kontakt med isolasjonen. Hensikten er å fordele feltet jevnt over isolasjonen.

Skjerm: Skjermen består normalt av kobbertråder, aluminiumsbånd eller en kombinasjon av disse. Skjermen jorder isolasjonsskjermene på høyspentkabelene, og den kan brukes som gjennomgående jord dersom tverrsnittet er tilstrekkelig.

Vannbarriere: For 12 - 300 kV PEX-isolerte kabler, legges et aluminiumslaminat mellom skjerm og ytre kappe for å hindre vann i å trenge inn i PEX-isolasjonen. Laminatet består av en Al-folie med et plastbelegg som sveises fast til ytre kappe under ekstrudering.

Ytre kappe: Ytre kappe skal beskytte kablene. Plastkabler har nesten alltid kappe av PE eller PVC.


Forbehold: Alt ovenfor av informasjon, linker mm. er gitt med basis i allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.