Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktBehandling av kabel

Lagring

Tromler må lagres stående, ikke ligge på vangen! De bør "låses" mot utilsiktet trilling med treklosser på bakken, innunder vangene. Ved stabling i høyden stables de vange på vange, spesielt ved tunge tromler. Tromler uten forskaling eller med pappforskaling skal ikke stables.

Temperatur

Kabelen må kun spoles og håndteres innenfor det temperaturområdet den er beregnet for ( se produktblad for det enkelte produkt). Ved temperaturforanding trenger kabelen tid på å oppnå omgivelsestemperaturen. For en full trommel må det regnes ca. ett døgn ved en forandring på ca. 20°C.

Kapping

Dersom kapping finner sted, må de åpne kabeltampene forsegles for å hindre at fuktighet trenger inn i kabelen.

Transport-bil/bane

Tromlene må låses med passende kiler som slås inn mot vangene og spikres til underlaget. I tillegg må det låses med kjetting festet til kroker i underlaget.

Trekking av kabel

Ved trekking av kabler må det brukes kabelruller. Dette for å unngå skader og å redusere friksjon mot underlaget. Under utlegging vil kabelen bli utsatt for strekk. Rent anslagsvis kan det tillatte strekk for plastisolerte kabler settes til 50 N/mm² x antall ledere x tverrsnitt, for kabel med kobberledere og 20 N/mm² x antall ledere x tverrsnitt,  for kabel med aluminiumsleder (samlet tverrsnitt for alle ledere). En god hjelp under trekking av kabel er en kabestrekkestrømpe for feste av trekkline. Men skal kabelen trekkes ut, må man kunne kontrollere trekkraften. For å ha kontroll kan man lage en enkel trekksikring ved hjelp av ståltråd. Denne skjøte inn mellom trekkstrømpe og trekkline. Ståltrådens bruddstyrke må imidlertid ikke overstige den kraft kabelen kan trekkes ut med uten å skades. Om kabelen trekkes i rød, må ståltråden parallell kobles med en slakk wire så man ikke mister taket i kabelen. For å redusere friksjonen mellom røret og kabelen, er talkum et utmerket middel. Dersom kabelen under uttrekning har vært utsatt for sterkt trekk, bør den delen hvor trekkstrømpen har vært festet, kappes av. Ved trådarmert kabel kan det tillates et betydelig strekk, avhengig av armeringens dimensjoner.

Resultatet kan omregnes til kg ved å dele på 9,81 (for enkelthets skyld kan man dele på 10. Dette gir en noe mer konservativ verdi). NB! Strekket skal aldri overstige 20 000 N (tilsvarende 2039 kg) for å unngå skader i isolasjon og plastkapper.

Omregnings eksempel nr.1:

  • Maksimalt tillatt strekk for PFSP 3x150A/50
  • Maksimalt tillatt strekk = 20 N x 3 x 150 = 9000 N (tilsvarende 917 kg)

Omregnings eksempel nr.2

  • Maksimalt tillatt strekk for PFSP 3x2,5/2,5
  • Maksimalt tillatt strekk = 50 N x 3 x 2,5 = 375 N (tilsvarende 38,2 kg)

Trekkmaskiner

Ved utlegging av tunge kabler eller i traseer med mange og krappe svinger, er trekkmaskiner den beste løsningen. Dette er ofte aktuelt i bygater. Trekkmaskinene plasseres med jevne mellomrom og slik at de trekker foran svinger i traseen. Trekkmaskiner drar gjerne med 5-600 kg hver. Alle maskinene styres sentralt fra en styrepult. Med slike trekkmaskinerer utlegging av lengder på 1000 m. ikke noe problem selv med de tyngste kabeltypene.

Bøying av kabel

Ved bøying vil materialet i kabelen stukes på innsiden og strekkes på utsiden av bøyen. For at trykk- og strekkpåkjenninger i materialet ikke skal bli for store, må minste bøyeradius stå i et visst forhold til både kabeldiameteren og de materialene som er brukt i kabelen. For tele og data kabel er det viktig at man ikke bøyer kabelen slik at de mekaniske forhold mellom lederne ikke endres. 
Ved bøying av kabel i kulde bør kabelen om mulig oppvarmes da dette vil lette arbeidet, særlig på større kabler. Kabler med PVC-isolasjon og/ eller PVC ytre kappe kan lett sprekke hvis de blir utsatt for bøying og slag i kulde. Plast angripes av meget få stoffer og kabler med plastkappe kan derfor installeres under de fleste forhold. Det advares likevel mot varig kontakt med organiske løsningsmidler.

Typisk bøyediameter for installasjonskabler -

  • PFSP, PFXP, IFSI, BFSI, TSFP, TXXP, TFXP - 12 x kabeldiameter.
  • 1 kV kabel med rundtråd armering -25 x kabeldiameter.

Det kan være greit å være observant på at trommelens kjernediameter ofte gir en mindre bøyeradius enn oppgitt i tilgjengelig informasjon (tabeller) fra kabefabrikantene. Dette tillates fordi kablene i produksjon spoles under kontrollert strekk, hastighet og ikke minst temperatur.


Forbehold: Alt ovenfor av informasjon, linker mm. er gitt med basis i allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.