Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktNEK HD 308 S2:2001

Harmonization document - Cenelec HD308 S2

Identifikasjon av enkeltledere i kabler og fleksible ledninger.

Identification of cores in cables and flexible cords.

Denne norm gjelder harmonisering av lederfarger for lavspenningskabel med inntil 5 ledere.

Fra 1. januar 2003 tillates disse nye lederfarger på norske kabeltyper innen NK20 området. Alle normer med gamle fargekoder vil bli revidert innen 2006.

Gamle lederfarger kunne leveres frem til 30. mars 2006.

Det innføres samme fargekode for fast og bevegelig ledning.

Kabler med gul/grønn leder:

fargemerking hd308_med_gulgrønn_332

(Trykk på bilde for stor versjon)

En uisolert jordleder eller konsentrisk skjerm skal ikke anvendes som faseleder. En slik PE eller PEN leder identifiseres gjennom sin plassering i kabelen og behøver ikke fargemerking i kabelen.

Kabler uten gul/grønn leder:

fargemerking hd308_ikke_gulgrønn_246

(Trykk på bilde for stor versjon)

Tilfeller merket med * er satt til spesielle installasjoner. Generelt vil Nexans sine kabler følge oppsettet for vanlige installasjoner. I hovedsak betyr endringen at hvit leder blir erstattet med grå, og at brun og svart leder bytter plass. Dette medfører eksempelvis at to-leder PR får lederfargene blå og brun istedenfor blå og svart.

Følgende norm og kabeltyper som dette gjelder for:

   
Norm: Kabel betegnelse
NEK HD 21.4 PFXP 500 V
NEK HD 21.5 Bevegelig plastkabel
NEK HD 22.4 Bevegelig gummikabel (Eks. H07RN-F)
NEK HD 603-3J PFSP 1kV, PFXP 1kV.
NEK HD 603-5J TFSP 1kV grå
NEK HD 603-5M TFXP 1kV grønn
NEK HD 604-5D IFSI 1kV
NEK 591 IFLI 500 V
NEK 535 PR 500 V
   

Informasjonen er med referanse til Nexans, Standard Norge, samt diverse annen innhentet informasjon.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar  for mulige feil.

 Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.