Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktEMC direktivet.

Under hovedteksten finner du vedlagt PDF filer med ytterligere innhold som dekker temaet - EMC.

EMC betyr Electro Magnetic Compatibility (EMC) - Elektromagnetisk sameksistens.

EMC direktivet har til hensikt å sikre at elektrisk utstyr ikke negativt påvirker og ikke blir påvirket negativt av annet elektrisk utstyr. Direktivet inneholder ingen tekniske grenseverdier, men stiller krav til at apparatet / utstyr skal være konstruert på en slik måte at de ikke frembringer kraftigeere støy (EME) enn at radio og telesignaler og annet utstyr skal kunne fungere i samsvar med formålet og at utstyr har tilstrekkelig indre motstandsevne overfor støy (EMI) slik at utstyr skal fungere i samsvar med formålet.

Under finner du ytterligere dokumentasjon innen EMC:

pdfEMC artikkel - del 1 av 2542.53 KB

pdfEMC artikkel - del 2 av 21.41 MB

pdfEMC - direktiver - årsak - virkning - tiltak626.22 KB

pdfEMC håndbok for bygnings installasjoner650.49 KB

pdfNytt EMC direktiv555.54 KB


Innholdet er med basis av informasjon hentet fra Solar Cable, samt div. andre kilder som fremgår av informasjon i de vedlagte PDF filer.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.