Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktLogistikkens finansielle nøkkeltall


Kapitalbinding varelager - Definert som: Verdi på varelager vurdert til selvkost. Dette utregnes på både råvare- og ferdigvarelager.


Kapitalbinding varer i arbeid - Definert som: Verdi på varelager vurdert til selvkost.


Formelen under viser hvordan en kan utregne en lagerholdsrente. Denne kan utregnes på både råvare- og ferdigvarelager.

Lagerkostnader


Formelen under viser hvordan en kan utregne varelagerets omløpshastighet. Kan utregnes på alle typer lager.

Varelagerets omlopshastighet


Formelen under viser hvordan en kan utregne logistikkostnadsandel. Kan i tillegg utregnes som logistikk kostnad i % av totalkostnad.

Logistikkostnadsandel


Formelen under viser hvordan en kan utregne forholdet Lagringstid* og råvarer for å finne kostpriser.

Lagringstid raavarer


Formelen under viser hvordan en kan utregne forholdet Lagringstid* og varer i arbeid. Andelen produksjonslønn må korrigeres iht. virksomhetens normale kalkyle.

Lagringstid varer i arbeid


Formelen under viser hvordan en kan utregne forholdet Lagringstid* og ferdigvarer. Ved egenproduserte varer benyttes produksjonskost. Ellers selvkost.

Lagringstid ferdigvarer


Formelen under viser hvordan en kan utregne forholdet Gjennomsnittlig lagringstid* og vareforbruk. Gir gjennomsnittlig total dekningstid. Brukes med varsomhet.

Lagringstid totalt varelager


Merknader:

Lagringstid merket med tegnet * - Uttrykker gjennomsnittlig antall dager lageret rekker før nullnivå. Også kalt dekningsgrad.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.