Overordnede nøkkeltall


Formelen under viser hvor effektiv virksomheten utnytter kapitalen som er bundet:

omsetning web


 Formelen under viser hvor stor del av hver salgskrone som blir igjen til dekning av renter og overskudd:

overskuddsgrad


Formelen under viser virksomhetens lønnsomhet, dvs. avkastning på investert kapital:

totalkapitalens rentabilitet


Formelen under viser hvor mye som er igjen til inndekning av fast kostnader og overskudd:

Dekningsbidrag web


Formelen under viser den relative andel av omsetningen som er disponibel etter at variable kostnader er inndekket:

Dekningsgrad