Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt Overordnede nøkkeltall


Formelen under viser hvor effektiv virksomheten utnytter kapitalen som er bundet:

omsetning web


 Formelen under viser hvor stor del av hver salgskrone som blir igjen til dekning av renter og overskudd:

overskuddsgrad


Formelen under viser virksomhetens lønnsomhet, dvs. avkastning på investert kapital:

totalkapitalens rentabilitet


Formelen under viser hvor mye som er igjen til inndekning av fast kostnader og overskudd:

Dekningsbidrag web


Formelen under viser den relative andel av omsetningen som er disponibel etter at variable kostnader er inndekket:

Dekningsgrad


 

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.