Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktNøkkeltallsbegreper 1 av 4 

Linker til andre nøkkeltallsider finner lenger nede på siden,  rett før figuren - Logistikkens nøkkelpyramide 

Overordnede nøkkeltall

  • Formelen under viser hvor effektiv virksomheten utnytter kapitalen som er bundet:

omsetning web

  • Formelen under viser hvor stor del av hver salgskrone som blir igjen til dekning av renter og overskudd:

overskuddsgrad

  • Formelen under viser virksomhetens lønnsomhet, dvs. avkastning på investert kapital:

totalkapitalens rentabilitet

  • Formelen under viser hvor mye som er igjen til inndekning av fast kostnader og overskudd:

Dekningsbidrag web

  • Formelen under viser den relative andel av omsetningen som er disponibel etter at variable kostnader er inndekket:

Dekningsgrad


 

Nøkkeltallsbegreper generelt...

Et nøkkeltall skal beskrive kvantitativt nåsituasjonen innenfor det valgte målområde. Verdien av nøkkeltallet øker når en ser utviklingen over tid, og i tillegg har mulighet for å kunne sammenligne prestasjonen mot andre virksomheter (benchmarking). Et nøkkeltall har liten verdi i seg selv, og er kun nyttig dersom prestasjonen settes opp mot et mål/budsjett, samt eventuelle avvik bearbeides gjennom tiltak.

Det finnes nøkkeltall som direkte eller indirekte sier noe om logistikkens produktivitet og kvalitet. I tillegg finnes det overordnede nøkkeltall som beskriver en virksomhets rentabilitet eller lønnsomhet. Logistikkens produktivitet og kvalitet påvirker virksomhetens lønnsomhet.

Alle nøkkeltallene er ikke like relevante for alle virksomheter. Hver virksomhet må finne de målområdene som er spesielt aktuelle, og deretter bruke nøkkeltall som på en god måte reflekterer behovet.

Nøkketallene er inndelt på følgende måte:

  1. Overordnede nøkkeltall (Til toppen av denne siden)
  2. Logistikkens finansielle nøkkeltall (Åpner ny side)
  3. Innkjøp, Materialstyring, Ordrehåndtering (Åpner ny side)
  4. Vareflytrelaterte nøkkelttall (Åpner ny side)

Logistikkens nøkkelpyramide


Merknader:

Informasjonen er hentet og bygget sammen etter beste evne fra div. bøker, nettsider og erfaring jeg har fra logistikk, innkjøp og salg. Uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.