Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktFB Kjeder AS og Bevi Norge AS er fusjonert til ett selskap.

Fusjonen ble gjennomført 1. mars 2016 og danner et nytt selskap med firmanavn FB Bevi Norge AS.

En fusjon for fremtiden! Ifølge selskapene og videre en spennende tid står foran dem. Etter fusjonen 1.mars 2016 har brikkene falt på plass. Det nyfusjonerte selskapet FB Bevi Norge AS vil utnytte alle ressursene i felleskap. -Du kan si vi har drevet i samme bransje. Med fusjonen kan vi nå tilby kundene helhetlige løsninger med et kontaktpunkt, forteller salgssjef Jørgen Strand.

  • FB Kjeder AS, som ble etablert i 1988, tilbyr et bredt utvalg av transmisjoner, teknisk plast og kompositt materialer til marine, offshore og landbasert industri.
  • BEVI Norge AS, som ble etablert i 1931, er et av Skandinavias mest anerkjente selskaper for levering og service av elektriske drivutrustninger for maskinbyggere, prosessindustrien og kraftverk.

Begge selskapene er heleid av det svenske handels konsernet Addtech AB, noe det nyfusjonerte selskapet fortsatt er.

Fellestrekk

Til felles har de to selskapene medarbeidere med høy produktkompetanse og gode bransjekunnskaper. -Den samlede kunnskap og erfaring i selskapet vil være et betydelig potensial for økt verdiskapning for våre kunder, sier Strand og fortsetter: -Våre salgsingeniører har høy teknisk kompetanse og bistår våre kunder med kalkulasjoner og andre løsninger. Vi har lang erfaring innen våre fagfelt og synes det er viktig å bli godt kjent med kunden for å kunne komme frem til nøyaktig behov, poengterer Strand.

Han forteller at FB Bevi Norge er et kundeorientert selskap som alltid gjør sitt ytterste for å imøtekomme kundenes krav. -Produktutvikling, pålitelighet, leveringsdyktighet og kvalitet er vel dekkende. -Daglig jobber vi hardt for en bærekraftig utvikling, legger han til.

Det nyfusjonerte selskapet tilbyr et omfattende sortiment, og Strand ramser opp; elmotorer, gir, generatorer, rullekjeder, transportørkjeder, løftekjeder, kjeder/bånd til næringsmiddelindustrien, koblinger, komposittmaterialer, teknisk plast og tilhørende materiell. -Uansett produktområder gjør vi vårt ytterste for å ligge i fremkant, lover han, og utdyper: -Med kundeveiledning som førsteprioritet hjelper vi til med valg av riktige produkter og tekniske løsninger. Dette vil sikre økonomisk gunstige løsninger og stabil drift, også på sikt.

Egenproduksjon

En annen trygghet for kunden er at det tidligere selskapet FB Kjeder, som nå er innfusjonert, har egen produksjon av transportørkjeder, løftekjeder og sagbrukskjeder, og har dermed full kontroll på den gode kvaliteten som de er kjent for. -Dette er selvsagt noe vi vil fortsette med, påpeker Strand. -Det gjør oss også svært fleksible til å produsere kundetilpassede produkter og løsninger, konstaterer han.

Beliggende i Bjørnerudveien i Oslo, der holder FB Bevi Norge AS til i moderne kontorlokaler. Her befinner det seg også eget lager av standard komponenter og kundetilpassede produkter. -Dette bidrar til våre korte leveringstider. Slik kan kundene selv holde lagerkostnadene nede og levere ferdige produkter med korte leveringstider, forklarer Strand.

Velkommen til et selskap for fremtdien! avslutter Strand.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

  • FB Bevi Norge AS, V/Salgssjef Jørgen Strand, tel +47 23 19 16 54, eller e-post: 

jorgen strand  fb bevi full height restricted


Fusjons beslutningen ble registrert i Brønnøysund 09.01.2016, den praktiske og offisielle gjennomføringen 01.03.2016.

FB Kjeder AS - Org.nr. 947 487 906 ble slettet fra Enhetsregisteret 29.03.2016, fra samme dato ble gjeldende org.nr. inaktivt.

BEVI Norge AS - Org.nr. 976 903 765 - Org.nr. blir videreført i det nye firmaet: FB BEVI Norge AS.

Org.nr.: 941009697 Melbye Skandinavia AS

Org.nr. 917192464 Viking Elektro-Group AS - Ble slettet fra Enhetsregisteret i Brønnøysund 14.12.2015

Informasjonen i denne artikkel / pressemelding er innhentet fra FB BEVI Norge AS sin nettside: fbkjeder.no/, samt Moderne Produkskjon sin avis nr. 7 - 24.mai 2016 og Brønnøysund registrene.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.