Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktKlepp Sparebank og Time Sparebank har fusjonert og blitt til Jæren Sparebank fra 01.01.2015.


Sammenslåing av Klepp Sparebank og Time Sparebank til nye Jæren Sparebank vedtatt av bankenes respektive styrer;

Det vises til børsmelding offentliggjort 25.juni 2014 vedrørende forhandlinger om en mulig sammenslåing av Klepp Sparebank og Time Sparebank (samlet "Bankene").

Styrene i Bankene har i dag vedtatt en fusjonsplan for sammenslåing av sparebankene. Transaksjonen vil gjennomføres ved at Bankene slås sammen i henhold til finansieringsvirksomhetsloven §§ 2c-2, jf. 2c-3 og 2c-4 ("Sammenslåingen").

Den sammenslåtte bankens navn skal være Jæren Sparebank. Visjonen for Jæren Sparebank er å bli lokalbanken for Jæren. Banken vil få en forvaltningskapital på ca. NOK 12,7 milliarder og en egenkapital på ca. NOK 1,2 milliarder. Total vil banken ha ca. 35 000 kunder og være den nest største sparebanken i Eika-alliansen.

Betydningen av transaksjonen for Klepp Sparebank og Time Sparebank:

Det er styrenes oppfatning at Bankene er komplementære på en rekke punkter, og at Jæren Sparebank vil fremstå som en bank med:

 • sterkere konkurransekraft enn Bankene hver for seg har,
 • en sterk markedsposisjon, både geografisk og produktmessig,
 • attraktive arbeidsplasser med større mulighet for å etablere sterke kompetanse- og fagmiljøer,
 • en god kapitalsituasjon og lønnsom drift,
 • økt forvaltningskapital og konkrransedyktige finansieringsbetingelser for banken,
 • bedre fremtidig kostnadseffektivitet,
 • økte muligheter for å være en støttespiller for lokalt næringsliv, og
 • også gjennom stiftelser bidra i lokalsamfunnet med gaver til allmennyttige formål.

Tidsplan:

Nedenfor følger hovedpunktene i forventet tidsplan for Sammenslåingen (med forbehold om endringer):


22.september 2014

 • Styrene i Bankene vedtok forslag til: Avtale om sammenslåing, plan for sammenslåing, styrerapport for sammenslåing, opprettelse av sparebankstiftelse (fullmakt), stiftelsesdokument og vedtekter for sparebankstiftelse, utkast til åpningsbalanse, konvertering av grunnfond til eierandelskapital (fullmakt), utstedelse av egenkapitalbevis (fullmakt), kapitalnedsettelse med endring av pålydende verdi på egenkapitalbevisene og endring av vedtekter.

23.oktober 2014

 • Forstanderskapsmøter i Bankene der styrenes forslag behandles. Forutsatt positiv beslutning fra Forstanderskapene, gis deretter melding til relevante offentlige myndigheter, herunder sendes søknad til Finanstilsynet etter at det er fattet vedtak i Bankenes forstanderskap. Et informasjonsdokument som nærmere redegjør for sammenslåingen og Bankene vil bli offentliggjort så snart som mulig, men vil kun foreligge i forkant av forstanderskapsmøtene dersom dokumentet er ferdig godkjent av relevante myndigheter på dette tidspunkt.

1.kvartal 2015

 • Sammenslutningen forventes gjennomført tidlig 1.kvartal 2015 (forutsatt godkjenning fra relevante offentlige myndigheter og oppfyllelse av øvrige vilkår). Endelig teknisk sammenslåing ventes i løpet av 2.kvart 2015

Kontaktpersoner:

Tor Audun Bilstad, styreleder i Klepp Sparebank  Tlf.:+47 91 64 14 90

Jostein Frøyland, styreleder i Time Sparebank  Tlf.: +47 95 91 96 82

Arne Norheim, foreslått styreleder i Jæren Sparebank Tlf.: +47 90 86 31 95

Denne opplysningen er er informasjonspliktig etter Oslo Børs løpende forpliktelser og verdipapirhandelsloven § 5-12

Fullstendig utskrift av denne meldingen i dette PDF vedlegget her:

 

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.