Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktAttende er navnet på en attføringsbedrift i Stavanger-området.

Attende AS er et resultat av en sammenslåing av bedriftene Forus Industri AS og Invivo AS. Fusjonen fant sted 01.01.2013

Attende AS er en moderne attføringsbedrift. Den selger sine tjenester til stat og kommune. Samtidig konkurrer bedriften på lik linje med det øvrige næringslivet om å levere varer og tjenester til et bredt spekter av kunder.


Attende er en arbeidsmarkedsbedrift der formålet er å stimulere til utvikling gjennom produksjon og tjenester som er verdiskapende for den enkelte og for samfunnet. Attende AS er resultat av en fusjon mellom to historierike bedrifter;

Forus Industri AS og Invivo AS, der begge selskapene har lang erfaring med attføring og tilrettelegging av arbeid for personer med redusert arbeidsevne.

Attende er organisert som et aksjeselskap, hvor eierne er representert i styret. Eierne er kommunene på nord-jæren, hvor Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune er de største.

Tjenester:

  • Adressering og Pakking
  • Logistikk og service
  • Mekanisk
  • Crisma Plast og Profilering
  • Kopi og Grafisk
  • Jobb og Kompetanse

Mer informasjon om bedriftens produksjon og tjenester - finner du på nettsiden til bedriften.

Grunnideen for bedriften:

Grunnlaget for å finne veien tilbake til arbeidslivet, er vanlig kommersiell forretningsdrift kombinert med spesifikk attføringskompetanse. Attende AS er godkjent som lærebedrift, og de fleste arbeidstakerne kommer ut i det ordinære arbeidslivet etter endt periode i bedriften. Bedriftens samfunnsansvar er mennesker. De arbeider målrettet med hele mennesket for å tilbakeføre arbeidskraft til ordinært arbeid. Gjennom felles ansvar, motivasjon og vilje til å lykkes, bidrar bedriften til et spennende og mer mangfoldig arbeidsliv.

Bedriftens verdier er kompetanse, kvalitet, respekt og trivsel, noe som skal være førende og korrigerende for alle. Attende AS er en bedrift som er opptatt av å holde en god kvalitet på de tjenester og produkter som de leverer, og den overordnede målsetningen er å fremstille og levere produkter og tjenester med riktig kvalitet, til avtalt tid og ikke minst pris.

Attendes etiske plattform skal alltid være i overenstemmelse med nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner.


 Forus Industri AS med organisasjonsnummer 919 980 761 ble slettet i Brønnøysundregistrene 17.01.2013

Du finner Attende AS på denne nettadressen: Attende AS

Firmaet sin standard e-mail/e-post: 

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.