Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOpprinnelig publisert på lonne.com 06.01.2014

Brammer Plc. overtar 100% av aksjene i Lönne Holding AS

Lönne Scandinavia ("Lönne), en ledende leverandør av mekaniske og elektromekaniske komponenter i Norden, får ny eier. Lönne Holding som eier selskapet med hovedkvarter i Bergen, har i dag (06.01.2014) inngått en avtale om å selge 100% av aksjene i selskapet til Brammer Plc.

Lonne Brammer_360px

Bildetekst fra venstre: CEO Lönne Scandinavia Ole Jacob Myre, grunnlegger av Lönnegruppen Terje Lønne og CEO Brammer Group PLC Ian Fraser.


Dette er en spennende avtale som ytterligere vil forsterke Lönnes posisjon som en viktig aktør innenfor tekniske komponenter i det skandinaviske markedet. Brammer Group Plc. er Europas ledende leverandør av industrielt vedlikehold, reperasjon og overhaling ("MRO") og har et pan-europeisk distribusjonsnettverk med et bredt produktsoritment og en sterk leverandør-portefølje med en sterk tilhørende kompetanse. Tilgang til dette vil være svært verdifullt i den videre utviklingen av Lönne i det skandinaviske markedet.

CEO i Lönne, Ole Jacob Myre, vil fortsette i rollen som CEO for Lönne Scandinavia, med CEO i Brammer Plc. Ian Fraser i rollen som styreleder, mens Terje Lönne fortsetter som styremedlem.

Lönne Scandinavia ble etablert i 1949 som Lönne Maskinforretning. I 1968 tok Terje Lönne over virksomheten, og selskapet har siden da vist en sterk og solid vekst. I desember 2011 kjøpte Credo Partners 50% av selskapet, og har bidratt til videre vekst og strategisk  oppkjøp.

Lönne er i dag en viktig aktør i det skandinaviske MRO markedet med en omsetning på 495,2 MNok i 2013.

I dag er Lönne en komplett leverandør av kvalitetsprodukter i de Nordiske land. Selskapet tilbyr en bred portefølje av elektriske motorer, frekvensstyringer, gir og transmisjonsprodukter til mange ulike industrier. Totalt leverer Lönne mer enn 20 000 artikler fra ledende globale produsenter som Siemens, Gates, Yaskawa , FAG, INA og IPL.

Virksomheten har et moderne sentrallager og logistikk senter i Helsingborg, med daglige leveranser til kunder i hele Norden. Integrert i sentrallageret har selskapet et verksted som modifiserer og tilpasser produkter etter kundens behov. På denne måten tilfører Lönne en betydelig merverdi og kompetanse, utover tradisjonell handel med produkter.

Som en del av service-kapasiteten ovenfor kunder, har det de senere år vært et tett samarbeid med Lönne Service AS. Dette selskapet leverer tjenester mot ulike industrier i Norge. Spesielt mot olje- og maritim- industri. Lönne Service AS vil fortsette under Credo Partners Eierskap, og vil derfor ikke inngå i transaksjonen med Brammer Plc. Det tette samarbeidet mellom selskapene vil imidlertid fortsette.

Som del av Brammer Group , vil Lönne dra fordeler av Brammers pan-europeiske distribusjons-nettverk og en økende produktbredde. Brammer ble etablert i 1920 og har lange tradisjoner innen industri og mekaniske løsninger. Selskapet er notert på London Stock Exchange, og har gjennom organisk vekst og relevante oppkjøp, skapt store verdier for både kunder og aksjonærer.

Brammer har i dag en unik produktportefølje, og fremstår som den eneste europeiske MRO distribitør som kan tilby en komplett leveranse av produkter til sine kunder. Brammer Group betjener mer enn 100 000 kunder i samtlige industrier i Europa med sitt pan-europeiske nettverk i 17 land, og leverer 24/7/365 over hele Europa gjennom 15 topp moderne nasjonale distribusjons-sentre. Brammer har over 3500 ansatte, herunder 1000 tekniske spesialister, som legger en betydelig merverdi til produktene gjennom teknisk- og industri-kompetanse kombinert med regional og lokal forståelse.

Med stadig økende konkurranse i industrien, jobber Brammer kontinuerlig med sine kunder i å effektivisere deres produksjon og spare kostnader. I 2012 har Brammers kunder 51,2 millioner pund i dokumenterte besparelser. Hos flere av disse kundene har Brammer etablert Brammer Insite™ på kundens lokasjoner. Dette muliggjør grundig forståelse av kundens behov og kunnskap om problemstillinger rundt produksjonsstans, effektiviseringsmuligheter, energiforbruk, forbedringsmuligheter og helse og miljø.

Kommentar fra Ole Jacob Myre, CEO i Lönne Scandinavia AS:

"Dette er en spennende mulighet for Lönne til å forsterke vår posisjon som en uavhengig aktør i det nordiske markedet for tekniske komponenter. Lönnes suksess skyldes at vi har prioritert å bygge kompetanse rundt våre produkter, løsninger og vår service. Jeg tror bestemt at vi, som en del av Brammer Groupt, vil være i stand til ytterligere å forsterke dette, samt at vi vil kunne tilby våre kunder en vesentlig utvidet produktporefpølge."

Kommentar fra Ian Fraser, CEO i Brammer Group PLC:

"Lönne Scandinavia AS er en veldrevet virksomhet med et kjent varemerke og en sterk organisasjon i Norden. Brammer er allerede godt representert i Europa, og vil gjennom dette oppkjøpet etablere en solid forankring i det viktige vekstområde som Skandinavia er. Vi fokuserer sterkt på å skape verdier for våre kunder gjennom et allerede velutviklet konsept. Vi føler oss derfor sikre på at det profesjonelle og erfarne teamet som jobber i Lönne i dag, vil være i stand til å tilføre merverdi til både eksisterende og potensielle kunder."

Alpha Corporate Finance AS har vært finansiell rådgiver for Lönne Invest AS i denne prosessen.


For ytterligere kommentarer og informasjon:

Ole Jacob Myre - CEO - Lönne Scandinavia AS - Tel. (+47) 977 33 749

Ian Fraser - CEO - Brammer Group Plc - Tel. (+44) 20 8614 1040

Se også egen pressemelding i forbindelse med navne endring 01.01.2015

www.lonne.com - www.brammer.biz

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.