Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1305 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Annonsør

Annonsør er virksomheten eller personen som betaler for annonsen. Se Reklame.

Forfatter - mos
Treff - 173
Synonyms - Annonsør, Reklame
Annuitetsmetoden

En metode som kan brukes for å vurdere hvor fordelaktig en investering kan være. Den er fordelaktig hvis de gjennomsnittlige nettobetalingene pr. tidsenhet er større enn eller lik null.

Forfatter - mos
Treff - 171
Synonyms - Annuitet, Investering
Anomali

Anomali; Uregelmessigheter som unnviker fra regler som følger av teorien om et total effisient marked.

Forfatter - mos
Treff - 132
Synonyms - Anomali
Anskaffelsesprosessen

En anskaffelselsprosess er en integrert rekke av fysiske eller administrative aktiviteter som er knyttet til anskaffelse, herunder spesielt anskaffelsesplanlegging, kontraktsetablering og leverandøroppfølging, og som tilfredsstiller et behov.

Forfatter - mos
Treff - 171
Synonyms - Aktiviteter, planlegging, kontrakt, leverandør
Anskaffelsestid

Den tid som behøves for å anskaffe en vare eller et materiale.

Forfatter - mos
Treff - 179
Synonyms - tid, anskaffe, materiale
Ansoffs ekspansjons matrise

Ansoffs ekspansjonsmatrise er et verktøy til hjelp ved planlegging og utvikling av virksomhetens produktgrupper, ut fra valgt strategisk retning og markedsstrategi. Se Markedspenetrering, Markedsutvikling, Produktutvikling, Diversifisering, Strategisk plan, Markedsplan, Markedsføringsstrategier og Markedsføringsmiksstrategi.

Forfatter - mos
Treff - 345
Synonyms - Ansoffs ekspansjonsmatrise, Strategisk retning, Markedsstrategi, Markedspenetrering, Markedsutvikling, Produktutvikling, Diversifisering, Strategisk plan
Antagelse

Antagelse er den oppfatningen en person har om noe, og som er basert på informasjon. Se Persepsjon.

Forfatter - mos
Treff - 282
Synonyms - Antagelse, Oppfatning, Informasjon, Persepsjon
Anti-antivirus virus

Anti-antivirus virus: Angriper, kobler ut eller infiserer spesifikke anti-virusprogrammer.

Forfatter - mos
Treff - 156
Synonyms - Anti-antivirus virus
Anti-virus program

Anti-virus program: Anti-virus programmer skanner datamaskinens minne og lagringsstasjoner for viruser. Hvis det finnes et virus, informerer programmet brukeren og kan rense, slette, eller sette virusangrepne filer, kataloger eller stasjoner i karanten.

Forfatter - mos
Treff - 134
Synonyms - Anti-virus program, Antivirus program
Åpen sløyfe

Reguleringsteknisk begrep som definerer en reguleringssløyfe uten tilbakemelding (måling) fra prosessen.

Forfatter - mos
Treff - 195
Synonyms - Åpen sløyfe

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.