Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1305 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Anbud

Utarbeidelse av tilbud for utførelse av et bestemt oppdrag eller vare-/ tjenestekjøp, oppsatt etter definerte spesifikasjoner. Og utlysning av et bygge- eller anleggsarbeid eller en leveranse, hvor noen virksomheter får mulighet til å gi tilbud på et arbeid etter en nærmere spesifikasjon av anbudsinnbyder.

Forfatter - mos
Treff - 173
Synonyms - Varekjøp, Tjenestekjøp, Spesifikasjoner, Utlysning, Tilbud, Spesifikasjon, Anbudsinnbyder
Anbudsinnbydelse - Åpen

Som sendes til alle som ber om det, utlyst.

Forfatter - mos
Treff - 171
Synonyms - Anbud, Tilbud, Utlyst
Anbudsinnbydelse - Lukket

Som sendes noen få utvalgte.

Forfatter - mos
Treff - 172
Synonyms - Anbud, Utvalgte
Andelshaver

Andelshaver; Eier av en eller flere andeler i et verdipapirfond. (f.eks. aksjefond)

Forfatter - mos
Treff - 149
Synonyms - Andelshaver
Andon

(Lean ordliste)

Stopp på linjen; typisk en snor arbeideren kan dra i for å stoppe produksjonslinjen når han eller hun ser en feil; et eksempel på jidoka.

Forfatter - mos
Treff - 210
Synonyms - Lean ordliste
Ankomsttidspunkt

Tidspunktet for når et bestilt materiale finnes tilgjengelig i bedriften. Dette innebærer ikke at det finnes direkte tilgjengelig for produksjon, men at materialet finnes i ankomsthallen.

Forfatter - mos
Treff - 194
Synonyms - Tilgjengelig, Tidspunkt
Anleggsmiddel

Anleggsmidler, også kjent som håndfaste aktiva, er i regnskapsfaget definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk § 5-1. Klassifisering av eiendeler. I en bedrift blir disse kjøpt for kontinuerlig og langsiktig bruk, med hensikt om å skape profitt. Denne gruppen inkluderer produksjonsutstyr, kontormaskiner, langsiktige fordringer (over ett år til tilbakebetaling), bygninger, tomt og lignende.

Verdivurdering
Anleggsmidler skal verdivurderes til anskaffelseskosten og skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan § 5-3. Anleggsmidler, som vil si at utgiften som påløp ved anskaffelsen skal kostnadsføres over anleggsmiddelets økonomiske levetid i resultatregnskapet. Aktivaenes regnskapsmessige verdi blir derfor redusert (med unntak av tomt) ved bruk av ulike avskrivningsmetoder. Bedriften må selv estimere en rimelig levetid for anleggsmiddelet, som brukes i utregningen av avskrivningskostnadene. Anleggsmidler skal også nedskrives "..ved verdifall som forventes ikke å være forbigående".

Forfatter - mos
Treff - 107
Synonyms - Anleggsmiddel
Anleggsmidler

Bokføringsuttrykk. Eiendeler som kan brukes over flere perioder, f.eks. fast eiendom, maskiner, patenter, aksjer i datterselskaper osv... Se omløpsmidler og balanse.

Forfatter - mos
Treff - 184
Synonyms - Balanse, Omløpsmildler
Annenhåndsmarkedet

Annenhåndsmarkedet; eller sekundærmarkedet er markedet hvor det foregår kjøp og salg av verdipapirer. Aktørene i annenhåndsmarkedet er børsen, megleren og investorene.

Forfatter - mos
Treff - 132
Synonyms - Annenhåndsmarkedet
Annonse

Annonse er en betalt melding i et medium. Se Reklame.

Forfatter - mos
Treff - 184
Synonyms - Annonse, Reklame

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.