Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1305 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Amerikansk opsjon

Amerikansk opsjon; Opsjon som kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.

Forfatter - mos
Treff - 150
Synonyms - Amerikansk opsjon
AMEX

AMEX; American Stock Exchange

Forfatter - mos
Treff - 134
Synonyms - AMEX
AML - Arbeidsmiljøloven

Regulerer blant annet avtaleforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere samt verneregler for arbeidstakere.

Forfatter - mos
Treff - 116
Synonyms - AML - Arbeidsmiljøloven
Amperetimemeter - elektro

Amperetimemeter - En elektrisitetsmåler som måler og registrerer integralet (i forhold til tid) til strømmen i kretsen den er koblet til.

Forfatter - mos
Treff - 182
Synonyms - Amperetimemeter, Elektro
Amperè (A) - elektro

Amperè - Enheten som uttrykker transport av elektrisk ladning i et kretsløp. Én ampere er strømmen som produseres av en spenningsforskjell på én volt over en motstand på én ohm. En elektrisk strøm som går i en hastighet på én coulom per sekund.

Coulomb - Er den vanlige enhet for måling av elektrisk ladning og betegnes med symbolet C. Den er oppkalt etter den franske fysikeren Charles Augustin Coulomb som fant Coulombs lov. En coulomb er en avledet SI-enhet definert som et amperesekund (As). En ladning på 1 C tilsvarer ladningen til 6,24150948×1018 protoner, hvilket er det samme som 6,24 milliarder milliarder protoner. Dette tilsvarer at et proton har den elementære ladningen

Forfatter - mos
Treff - 157
Synonyms - Amperè, elektro, Coulomb
Amplitude

Amplitude, det maksimale utslag for noe som svinger, avstanden fra midtstillingen (likevektstillingen) til en av ytterstillingene, f.eks. pendelsvingninger.

Med andre ord - Avstanden fra en bølges største utslag (toppunkt eller bunnpunkt) til likevektstilstanden (midten). Amplitude er altså en positiv verdi. For Sinus- og Cosinusbølger er amplituden halvparten av høyden mellom toppunkt og bunnpunkt.

 

amplitude of the wave 338

Forfatter - mos
Treff - 231
Synonyms - Amplitude, Bølgelengde
Amplitude modulasjon

Amplitude modulasjon - En enkel form for overføring over et telenett. Amplituden (styrken) til et signal med fast frekvens varieres av det signal som ønskes overført med bærebølgen. Fordrer at signalet demoduleres hos mottaker med et signal av samme type.

Forfatter - mos
Treff - 193
Synonyms - Amplitude modulasjon
Amplitudefaktor, elektro

Amplitudefaktor - Forholdet mellom maksimumsverdien og den effektive verdien. Viser inngangsområdet der testeren opprettholder lineær drift, uttrykt ved multipler av den fulle skalaverdien som brukes. Crestfaktor = maksverdi / sann RMS-verdi.

For sinusformet kurve: Crestfaktor = 141/100 = 1,41

Forfatter - mos
Treff - 205
Synonyms - Amplitudefaktor, elektro
Analog styring

Trinnløs styring som benytter analoge strøm- eller spennings- signaler, f.eks. 4-20 mA, 0-10V etc. Tillater posisjonering av ventil aktuatoren mellom Åpen og Lukket tilstand.

Forfatter - mos
Treff - 194
Synonyms - Analog, Styring, Signaler
Analyse

Oppsplitting av og studier av innholdet. Brukes i forskjellige sammenhenger. Ofte betegnelse for en oppløsning av en helhet til elementer (motsatt syntese, s.d.) Også en del av en beslutningsprosess der man samler inn og bearbeider de opplysningene som har betydning for beslutningsgrunnlaget og dermed for selve beslutningen. Innenfor revisjon er analyse en revisjonsmetode der revisor sammenlikner en konto, postering eller et beløp i årsregnskapet med forventningen til dette; idet det ikke forventes en nøye overenstemmelse ved sammenlikningen. Metoden brukes særlig som utgangspunkt for regnskapsanalytisk revisjon (s.d.), men også som supplement til systemanalytisk revisjon. Andre eksempler på analyse finner du ved å søke på denne nettsiden etter eksempelvis: SWOT, ROS og GAP analyser. Det finnes også andre forklaringer på "analyse" i ordlisten - så ved å søke på ordet analyse vil du finne alternativer.

Forfatter - mos
Treff - 186
Synonyms - Bearbeiding, Oppsplitting, Studier av innhold

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.