Statistikk pr. dato

Det er 2007 linker og 621 kategorier i katalogen

Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1275 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Aktivt innkjøp

Innkjøper optimerer mengder, pris og kvaliteter. Leverandørutvikling.

Forfatter - mos
Treff - 119
Synonyms - Kvaliteter, Leverandørutvikling, Optimere, Pris
Alder og livssyklus segmentering

Alder og livssyklussegmentering betyr å dele markedet inn i segmenter ut fra alder og livssyklus. Se Demografisk segmentering, Markedssegmentering og Segmenteringsvariabler.

Forfatter - mos
Treff - 143
Synonyms - Alder og livssyklussegmentering
Alfafaktor

En faktor som brukes i prognosemetoden eksponensiell glatting. Faktoren kan ha en verdi mellom 0 og 1. Jo større alfafaktor som benyttes, desto raskere reagerer prognosen ved endring i etterspørsel. Samtidig blir prognosen da mer følsom overfor tilfeldige og kortvarige endringer i etterspørselen.

Forfatter - mos
Treff - 137
Synonyms - Prognosemetoder, Eksponensiell glatting, Kortvarige endringer
Alfanumerisk

Består både av bokstaver og tall.

Forfatter - mos
Treff - 154
Synonyms - Alfa
Alkaliske batterier

Alkaliske batterier -

  1. I de alkaliske batteriene er det sure ammoniumkloridet byttet ut med basisk kaliumhydroksid (KOH).
  2. Fordelen med alkaliske batterier er at de varer lenger enn vanlige tørrelementer. Det har sammenheng med at sinkelektroden oksideres langsommere i en basisk løsning enn i en sur løsning. For øvrig har de alkaliske batteriene samme bruksområde som vanlige tørrelementer, men de egner seg spesielt godt i tilfeller der det er viktig at batteriene har lang levetid, blant annet i kameraer, elektriske barbermaskiner, røykvarslere og trådløse produkter.
  3. Spenningen mellom elektrodene på et alkalisk batteri er 1,5 V, det samme som for tørrelementene. For at de skal kunne skilles fra tørrelementer, er de merket "Alkaline", som er engelsk og betyr alkalisk. Alkaliske batterier blir også laget i mindre format på størrelse med vanlige knapper. De blir derfor kalt knappceller, der ordet celle blir brukt i betydningen galvanisk element. Men det er kanskje litiumbatteriene som er mest kjent for knappcelleformatet.

alkalisk standardbatteri

Forfatter - mos
Treff - 879
Synonyms - Alkaliske batterier
Alminnelig lavvannføring

Vannkraft/vannkraftverk - Alminnelig lavvannføring er den gjennomsnittlige laveste vannføring i et vassdrag, regnet over et år.

Forfatter - mos
Treff - 150
Synonyms - Alminnelig, lavvannføring
Alternativ leverandør

En leverandør som kan brukes i forbindelse med leveranse av en artikkel, dersom hovedleverandøren ikke kan brukes.

Forfatter - mos
Treff - 144
Synonyms - Leverandør nr.2
Alternativkostnad

Alternativkostnad; Den økonomiske differansen mellom valget som er tatt og det beste alternativet som er valgt bort. Dette inkluderer både tapte inntekter og kostnader som kunne vært unngått.

Forfatter - mos
Treff - 126
Synonyms - Alternativkostnad
Amerikansk opsjon

Amerikansk opsjon; Opsjon som kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.

Forfatter - mos
Treff - 111
Synonyms - Amerikansk opsjon
AMEX

AMEX; American Stock Exchange

Forfatter - mos
Treff - 100
Synonyms - AMEX

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Utvalgte linker

Nyeste linker

Populære linker

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.