Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1305 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Aksjespareklubb

Aksjespareklubb; En klubb som sammen forvalter medlemmenes innskudd i akskjer.

Forfatter - mos
Treff - 162
Synonyms - Aksjespareklubb
Aksjonær

Aksjonær; Eier aksjer i et aksjeselskap.

Forfatter - mos
Treff - 161
Synonyms - Aksjonær
Aksjonærregister

Aksjonærregister; Lovpålagt register over eiere i norske aksjeselskaper. Eierens navn og antall aksjer skal være notert her. Denne skal være tilgjengelig for alle.

Forfatter - mos
Treff - 157
Synonyms - Aksjonærregister
Aktiv avkastning

Aktiv avkastning; Meravkastning av et aktivt forvaltet fond i forhold til fondets referanseindeks.

Forfatter - mos
Treff - 155
Synonyms - Aktiv avkastning
Aktiv effekt, elektro

Aktiv effekt brukes for effekt når det er nødvendig å skille mellom tilsynelatende effekt, kompleks effekt og dens komponenter, og aktiv og reaktiv effekt. Se amperetime.

Forfatter - mos
Treff - 194
Synonyms - Aktiv effekt, amperetime
Aktiv Lytting

Ved aktiv lytting viser man den man snakker med, at man er interessert, og metoden brukes i markedsføring for å motivere kunden til å gi all mulig informasjon i forbindelse med et mulig kjøp. Se Salgsprosessen og Personlig salg.

Forfatter - mos
Treff - 193
Synonyms - Aktiv, Lytting, Interesert, metode, markedsføring
Aktiva

Virksomhetens aktiva kan deles opp i to typer: (Selskapets eiendeler i balansen)

  1. De synlige aktiva, f.eks. eiendommer, maskiner, varelagre, likvide midler osv..
  2. De usynlige aktiva som kan være kundens tillit til virksomheten, merkevareimage, virksomhetens kultur, ledelsens kunnskapsnivå osv... De usynlige aktiva er mer varige og vanskeligere å etterlikne enn de synlige, og de vil ofte være en sentral kilde til mer varige konkurransemessige fordeler.
Forfatter - mos
Treff - 180
Synonyms - Eiendeler, Kultur, Merkevare, Tilgodehavender, Tillit
Aktivere

Utgiftspost føres som eiendel, ikke som kostnad. Utgiften føres opp som formuespost i balansen i regnskapet.

Forfatter - mos
Treff - 168
Synonyms - Eiendel, Formuespost, Kostnad, Utgifter
Aktiviteter, interesser og meninger

Aktiviteter, interesser og meninger er målbare psykografiske variabler for kunders interesser og oppfatninger. Se Markedssegmentering.

Forfatter - mos
Treff - 156
Synonyms - Aktiviteter, interesser, meninger, målbere, kunders, oppfatninger
Aktivitets program

Se Gjennomføring.

Forfatter - mos
Treff - 183
Synonyms - Aktivitetsprogram

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.