Statistikk pr. dato

Det er 2007 linker og 621 kategorier i katalogen

Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1275 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
ÅDT, Årsdøgntrafikk

ÅDT, Årsdøgntrafikk -

  • ÅrsDøgnTrafikk. Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.
  • Det opereres ogs med HDT (Hverdagsdøgntrafikk) og SDT (Sommerdøgntrafikk).
Forfatter - mos
Treff - 82
Synonyms - ÅDT, Årsdøgntrafikk, Hverdagsdøgntrafikk, Sommerdøgntrafikk
Advis

Melding eller varsel ifb. med veksler eller remburser.

Forfatter - mos
Treff - 137
Synonyms - Melding, Remburser, Varsel, Veksler
Adware

Adware: Et rettmessig, urepliserende program som er laget for å vise reklame til sluttbrukeren, ofte basert på overvåkning av surfevaner.

Forfatter - mos
Treff - 105
Synonyms - Adware
Affekt

Affekt er følelser og hodninger en person har et et produkt, en tjeneste eller relaterte elementer. Se Holdninger.

Forfatter - mos
Treff - 116
Synonyms - Affekt
Agenda

Saksliste eller dagsorden for et møte. Ordet brukes også i overført betydning om en persons egentlige motiv ("Skjult agenda")

Forfatter - mos
Treff - 120
Synonyms - Dagsorden, Motiv, Saksliste
Agent

En selvstendig næringsdrivende som selger varer og tjenester i en annen virksomhets navn. Med andre ord - Salgsfirma eller salgsrepresentant uten ansvar. Se også Agentur. Se Megler, Distribusjon og Mellomledd.

Forfatter - mos
Treff - 130
Synonyms - Salgsfirma, Salgsrepresentant, Uten ansvar
Agentur

En form for selvstendig virksomhet som består i at man på vegne av en annen virksomhet handler med varer og tjenester for denne. Agentvirksomhet atskiller seg fra forhandlervirksomhet ved at agenter utfører sin virksomhet på vegne av en annen virksomhet, mens forhandleren handler på egne vegne. I motsetning til agentene overtar forhandlerne eiendomsretten til de varer og tjenester som omsettes. Lovgivningen skiller mellom forskjellige former for agenturvirksomhet. Se agenturloven. Lov av 19. juni 1992 Loven gjelder handelsagenter og handelsreisende.

Forfatter - mos
Treff - 135
Synonyms - Agenturloven, Selge varer for annens regning
Agio

Overkurs; forskjell mellom et verdipapirs pålydende verdi og en høyere dagskurs. Det motsatte er disagio.

Forfatter - mos
Treff - 133
Synonyms - Dagskurs, Disagio, Overkurs, Pålydende, Verdipapir
Agio / Disagio

Agio / Disagio; Kursgevinst ved kjøp og salg av valuta eller verdipapirer i en annen avaluta. (Disagio er kurstap)

Forfatter - mos
Treff - 182
Synonyms - Agio / Disagio
AIDA

AIDA (Attention / Oppmerksomhet, Interest / Interesse, Desire / Ønske, Action / Handling) Er en modell som brukes for å skape en modell som brukes til å bearbeide kunden i en positiv retning og forstå hvordan salg og reklame virker inn på kjøpsprosessen kunden går gjennom. Se Oppmerksomhet, Interesse, Ønske, Handling, DAGMAR og Forbrukerens kjøpsprosess.

Forfatter - mos
Treff - 143
Synonyms - Action, Attention, Desire, Handling, Interesse, Interest, Ønske

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Utvalgte linker

Nyeste linker

Populære linker

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.