Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Til orientering; Termer på Å finnes også. - Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 1305 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Administrative karakteristika / egenskaper

Dette er begreper som beskriver hvordan vi styrer materialstrømmen. Eksempler på slike begreper er styringsprinsipper (Som JIT, MRP, DRP osv..), styringsverktøy og hvordan logistikken rent administrasjonsmessig er organisert (Persson og Virum 1995). Administrative karakteristika består av:

  • Organisatorisk-prosessorientering.
  • Styringsprinsipper.
  • Styringsverktøy.
Forfatter - mos
Treff - 232
Synonyms - Egenskaper, Karakteristika, Logistikkens karakteristika
Administrerte priser

Priser som ikke umiddelbart er bestemt av markedsforholdene. Ofte er prisene fastsatt av myndighetene.

Forfatter - mos
Treff - 202
Synonyms - Fastsatt, Myndigheter, Priser
Administrerte vertikale markedsførings systemer (AVMS)

Administrerte vertikale markedsføringssystemer (AVMS) er et vertikalt markedsføringssamarbeid mellom selvstendige virksomheter, produsenter, grossister og detaljister for å oppnå konkurransemessige fordeler. Se Markedsføringskanaler, Vertikale markedsføringssystemer (VMS) og Kontraktbaserte vertikale markedsføringssystemer (KVMS).

Forfatter - mos
Treff - 938
Synonyms - Administrerte vertikale markedsføringssystemer
Adopsjon

Adopsjon er beslutningen en kunde tar om å bli fast bruker av et produkt. Se Adopsjonsprosess og Adopsjonskategorier.

Forfatter - mos
Treff - 190
Synonyms - Adopsjon
Adopsjons kategorier

Adopsjonskategorier er fem grupper virksomheter eller personer som blir inndelt ut fra hvor lang tid det tar fra en ny idé blir presentert til den akseptert. Se Innovatører, Tidligere brukere, Tidlig majoritet, Sen majoritet, Etternølere og Adopsjonsprosess.

Forfatter - mos
Treff - 193
Synonyms - Adopsjonskategorier
Adopsjons prosess

Adopsjonsprosess er den mentale prosessen forbrukeren går igjennom før en vare blir akseptert. Se Diffusjonsprosess, Adopsjonskategorier og AIDA.

Forfatter - mos
Treff - 189
Synonyms - Adopsjonsprosess
ADR - Agrema Dangerous Route

Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei. Gjort til norsk lov gjennom forskrift til veitrafikkloven. (The European Agreement concerning the International Carriage of Transport of Dangerous Goods by Road.)

Forfatter - mos
Treff - 175
Synonyms - Europeisk overenskomst
Adressert postsending

Postsending som har mottakerens nav og utleveringsadresse påført sendingen, eller som blir utlevert i henhold til en adresseliste.

Forfatter - mos
Treff - 143
Synonyms - Adressert postsending
ADSL (Kommunikasjon)

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - Kan gi deg en bredbåndsforbindelse til internett. ADSL er som navnet tilsier, en assymetrisk forbindelse hvor nedlastingshastigheten til maskinen din er høyere enn opplastingshastigheten til internett. Maksimal overføringshastighet på ADSL er 8 Mbit/s, men den reelle hastighet en bruker får er begrenset av avstand fra sentral og kvalitet på kobberkabel.

ADSL leveres i Norge på grunnlag av Telenors aksessnett og Telenors konkurrenter må selv kjøpe linjekapasitet av dem. Konkurrentene kan enten videreselge Telenors ADSL tjeneste eller kjøpe tilgang til Telenors aksesslinje som kalles operatøraksess (OA). De leverandørene som leverer på operatøraksess har eget utstyr i sentralen og er uavhengig av Telenors utbygging og velger selv hvilke områder de ønsker å tilby ADSL, men må selv utplassere utstyr.

Forfatter - mos
Treff - 117
Synonyms - ADSL (Kommunikasjon)
ADSL2 (kommuniksjon)

ADSL2 er en videreutvikling av ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, som er motstandsdyktig mot forstyrrelser og som har en sømløs rate tilpasning hvor bitraten tilpasses aksesslinjen. Dette gir den maksimal rekkevidde og transport av data over transportkanalene blir enklere, samt at hastigheten vanlig ADSL begrenser seg til øker fra 8 Mbit/s til 12-15 Mbit/s.

ADSL2+ leveres etter best-effort prinsippet som vil si at du får den båndbredden linjen din tåler til denne teknologien, og jo nærmere sentralen du ligger jo større er sjansen for å få hele

Forfatter - mos
Treff - 225
Synonyms - ADSL2 (kommuniksjon), ADSL

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.