Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Til orientering; Termer på Å finnes også. - Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 1305 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Verdikjede

Modell som beskriver hvilke primær- og støtteaktiviteter som inngår i en virksomhet. Eksempelvis: Porters verdikjede

Forfatter - mos
Treff - 176
Synonyms - Modell, Porters verdikjede, Primær, Støtteaktivitter
Verdistrøm

(Lean ordliste)

Begrepet verdi indikerer at vi skaper noe av verdi som kunden ønsker og er villig til å betale for. Ordet strøm refererer til en sekvensiell flyt av aktiviteter. En verdistrøm er den veien et produkt / en tjeneste følger gjennom aktiviteter / prosesser på vei til kunden.

Forfatter - mos
Treff - 227
Synonyms - Lean ordliste
Verdistrømsanalyse

(Lean ordliste)

Et enkelt diagram over hvert enkelt steg som er involvert i material- og informasjonsflyten som trengs for å bringe produktet / tjenesten fra ordre til leveranse. Det første skrittet er å skape en visuell representasjon av hvert steg i en prosess, inklusive nøkkeltalldata som kundeetterspørselsrate, kvalitet, og maskin reliabilitet. Videre tegner man opp et kart over en forbedret fremtidig situasjon som viser hvordan produktet eller tjenesten kunne flyte hvis stegene som ikke er verdiskapende fjernes. Til sist lager man og implementerer en plan for å nå den ønskede fremtidstilstanden.

Forfatter - mos
Treff - 164
Synonyms - Lean ordliste
Verifikasjons

Betegnelse på at kontroll av et arbeid er utført i henhold til eksisterende rutine eller standard.

Forfatter - mos
Treff - 109
Synonyms - Kontroll, Rutine, Standard
Vertikal integrasjon

Innebærer en utvidelse av verdikjeden, enten mot leverandørsiden eller mot kundesiden.

Forfatter - mos
Treff - 139
Synonyms - Kunde, Leverandør, Utvidelse, Verdikjede
VIA

Varer i arbeid. Betegnelse på varer som er under foredling. Varene er ikke ferdigstilt eller klargjort for salg.

Forfatter - mos
Treff - 131
Synonyms - Foredling, Ikke ferdigstilt, Varer i arbeid
Vinn - Vinn konsept

Parter med umiddelbart motstridende interesser, f.eks. kjøper og leverandør, kan langsiktig ha fordel av at motparten også vinner på samarbeidet.

Ensidige krav om leveranseforbedringer kan medføre svekkelse av leverandørens styrke, noe som på lang sikt sjelden er en fordel for samarbeidsforholdet. En situasjon der begge parter vinner på samarbeidet, skaper kultur for stadige forbedringer til beste for begge parter.

Forfatter - mos
Treff - 154
Synonyms - Win-Win Consept, Vinne strategi
Vippetass (Prislapp)

Vippetass (Prislapp) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Dekorert prislapp/prisbombe i plast eller papirsom kan henges/limes fast på hyller og ulike display. Den henger ofte i en tynn buet strimmel som gjør at den lett beveger seg, for å fange oppmerksomhet.
Forfatter - mos
Treff - 57
Synonyms - Vippetass (Prislapp)
Virkningsgrad (Teknisk)

Vannkraft, Vannkraftverk - Den teoretiske effekt i et vannfall er alltid større enn den effekt som et kraftverk kan yte. Dette skyldes både friksjonstap (trykktap) i turbinrøret og tap både i turbin og generator. Virkningsgraden for et vannkraftverk er et uttrykk for forholdet mellom vannfallets teoretiske effekt og effekten målt på generatorens klemmebrett. En virkningsgrad på 0,6 til 0,8 er vanlig for kraftverk i mikro- og miniområdet.

Forfatter - mos
Treff - 136
Synonyms - Virkningsgrad, Vannkraft, Vannkraftverk
Virksomhet

Økonomisk enhet som er beskjeftiget med produksjon, handel eller tjenesteytende oppgaver.

Forfatter - mos
Treff - 123
Synonyms - Enhet, Handel, Produksjon, Tjenesteytende

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.