Statistikk pr. dato

Det er 4 linker i katalogen

Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1281 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
X, Reaktans, elektro

Vi betegner reaktans med X

Reaktans måles i ohm (Ω). Den gir ikke noe energitap i kretsen, men forårsaker faseforskyvning mellom strøm og spenning.

Forfatter - mos
Treff - 206
Synonyms - X, Reaktans, elektro, ohm
Yrkessjåførbevis

Yrkessjåførbevis -

  • Obligatorisk kompetansebevis for yrkessjåfører. Påført norske førerkort som kode 95.
  • Yrkessjåførbevis dokumenterer at sjåføren har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre en trygg transport.
Forfatter - mos
Treff - 100
Synonyms - Yrkessjåførbevis
Yrkesskade

Yrkesskade -

  • En yrkesskade er i henhold til lov om yrkesskadeforsikring en skade eller sykdom som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.
Forfatter - mos
Treff - 107
Synonyms - Yrkesskade
Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring -

  • Lovpålagt forsikring som alle arbeidsgivere har plikt til å tegne. Forsikringspremien avhenger av risikoen i ulike bransjer og antall arbeidstakere som arbedisgiver sysselsetter.
Forfatter - mos
Treff - 112
Synonyms - Yrkesskadeforsikring
Ytelse (watt), batteri

Ytelse (watt) - Den elektriske effekten som et batteri leverer, fremkommer ved å gange strømmen (A) med batterispenningen (V). Ved en gitt effekt er et batteri med en høyere spenning som følge av lavere strømforbruk mer effektivt (jo lavere strømforbruket er, jo lavere er energitapet som følge av oppvarming).

Forfatter - mos
Treff - 191
Synonyms - Ytelse (watt), batteri
Ytre effektivitet

Et mål på hvordan markedet vurderer en bedrifts produkter i forhold til kostnadene i forbindelse med de ressurser produktene forbruker.

Forfatter - mos
Treff - 191
Synonyms - Marked, Bedrift, Produkt, Kostnader, Ressurser
Yttereske (Display)

Yttereske (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Ytteremballasjen til et display, evt palldisplay, eller prepakket gulv-og disk displayBidrar til å beskytte displayet og varene under transport.
Forfatter - mos
Treff - 82
Synonyms - Yttereske (Display)
Zero defects

Opprinnelig japansk filosofi med null kvalitetsfeil i alle ledd som målsetting. Baseres på systematisk bearbeiding av alle usikkerhetsmomenter som påvirker vareflyten.

Forfatter - mos
Treff - 204
Synonyms - JIT, Null kvalitetsfeil, Målsetting, Systematisk, Bearbeiding
Zinc-Air, batterier

Zinc-Air batterier -

Luftaktiverte batterier er en gruppe batterier med katalytisk katode som får tilført oksygen fra luften som det aktive materialet. Fordi katoden fungerer som katalysator, er den fysisk svært liten. Dette vil igjen si at det blir frigjort mer plass til det aktive anodematerialet, f.eks. sink, slik at denne batteritypen får stor kapasitet og energitetthet. Lufttilgangen til batteriet er forseglet og brytes ved aktivering. I forseglet tilstand kan batteriet lagres i flere år. Etter brutt luftforsegling må batteriet brukes i løpet av få måneder. Luftaktiverte batterier finnes i alle størrelser fra knappeceller (til f.eks. høreapparater) til batterier på flere tusen Ah. Typisk bruk kan være varsellys ved veiarbeid, nødtelefoner på motorvei, havbøyer.

Bilde eksempler:

hearing aid batteries 5 b hearing aid batteries 10 b hearing aid batteries 13 b hearing aid batteries 312 b hearing aid batteries 675 b

Konverteringsliste - hørebatterier: Batterier til høreapparater - sammenligningsliste

Forfatter - mos
Treff - 236
Synonyms - Zinc-Air, batterier
Økonomisk levetid (Teknisk)

I teknisk sammenheng - Den økonomiske levetiden for lyskilder defineres som tidspunktet da normalt 70% av den totale lysmengden gjenstår i et anlegg - dersom det er tatt hensyn til antallet utbrente lyskilder og lysreduksjonen fra lyskildene.

Lystekniske begreper:

  • Størrelse/begrep: Økonomisk levetid for lyskilder
  • Enhet: timer (h)
Forfatter - mos
Treff - 287
Synonyms - Økonomisk, Levetid, Lyskilder

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Nyeste linker

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.