Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1305 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
a/b grensesnitt (kommunikasjon)

a/b grensesnitt (kommunikasjon) - Grensesnitt mellom de analoge signalene fra telefoner, telefakser, telefoner og modem.

Forfatter - mos
Treff - 371
Synonyms - a/b grensesnitt (kommunikasjon)
A3

(Lean ordliste)

Begrepet A3 viser til en internasjonal papirstørrelse. Innenfor Toyota og andre lean bedrifter betyr begrepet mye mer. Her brukes det som standardformatet for blant annet problemløsning, forslag, planer og statusoversikt. Det som er viktig er ikke formatet, men prosessen og tenkningen bak.

Forfatter - mos
Treff - 320
Synonyms - Lean ordliste
ABC-Activity Based Costing

ABC er en forkortelse for Activity Based Costing, det vil si aktivitetsbasert kalkulering. I ABC fokuseres sammenhengen mellom ressurser, aktiviteter og objekt via de forhold som skaper kostnader, såkalte kostnadsdrivere. Med aktiviteter menes f.eks. det å kjøpe inn råvarer, utføre montasje av et produkt og produksjonsplanlegging. Med objekter menes f.eks. produkter, kunder og produksjonslinjer. Med ressurser menes for eksempel personer, maskiner og EDB utstyr.

Forfatter - mos
Treff - 258
Synonyms - ABC-Analyser, Produksjonsplanlegging
ABC-Analyse

ABC-analyse, også kalt volumverdianalyse, er en betegnelse på en metode som har til hensikt å klassifisere eksempelvis lagerførte produkter, leverandører eller kunder i forhold til deres volumverdi. 80-20 regelen eller Paretos prinsipp er andre betegnelser på denne modellen. Analysen kan også utføres med hensyn til lønnsomhet, og da ved bruk av dekningsbidrag som utgangspunkt. Eller klassifisere kunder på, der vi har de kundene som er de mest attraktive og kunder som er minst attraktive. Resultatet av analysen gir mulighet for ulike typer prioritering, avhengig av viktighet.

En vanlig inndeling er i tre kategorier, henholdsvis:

  • A - kategorien er viktigs.
  • B - kategorien nest viktigst
  • C - kategorien minst viktig

Deretter differensieres behandlingen av hver kategori for på den måten sikre riktig oppfølging av kunder, eller produkter osv.. alt etter hvor viktig vi opplever dem i forhold til denne klassifiseringen.

Forfatter - mos
Treff - 652
Synonyms - Analyse, Paretos
ABC-Klassifisering

Se ABC-analyse...

Forfatter - mos
Treff - 262
Synonyms - ABC-analyser
Absolutt måleverdi

Et konkret tall som angir det aktuelle målet, f.eks. i kroner, tid eller kvalitetsnivå.

Forfatter - mos
Treff - 221
Synonyms - aktuelle mål, kvalitetsnivå
AC, Vekselstrøm

"AC" eller Vekselstrøm refererer til elektrisk strøm som endrer sin retning (polaritet) syklisk med tiden, slik at positive og negative øyeblikksverdier er gjentagende, og slik at middelverdien av strømmen over tid er lik null. Benevnelsen brukes også generelt som en benevnelse for et elektrisk kraftsystem med vekselspenning. Videre brukes benevnelsen for å understreke forskjellen med et likestrøms kraftsystem der strømmen og spenningens polaritet ikke skifter.

På verdensbasis er praktisk talt all elektriske energiforsyningen basert på sinusformet vekselstrøm. Årsakene til dette er at produksjon, overføring, transformering, omforming (endring av frekvens) og bruk av elektrisitet med vekselspenning er det mest økonomiske og teknisk optimale. For husholdninger er enfase vekselstrøm det mest vanlige, mens for all annen energioverføring er trefasestrøm enerådende.

Forfatter - mos
Treff - 265
Synonyms - AC, Strøm, spenning
Actual flow capacity

Actual flow capacity is the flowing capacity determined by measurement.

Forfatter - mos
Treff - 311
Synonyms - Actual flow capacity
AD-Hoc

Gjelder bare en bestem sak av kortere varighet. Er et uttrykk hentet fra latin, og betyr ordrett «til dette», og underforstått «til dette formål». Uttrykket benyttes for å beskrive noe som ikke skjer på prinsipielt eller generelt grunnlag.

Forfatter - mos
Treff - 233
Synonyms - Bestemt sak, Kortere varighet
ADB

ADB, bruk av datamaskiner til å løse administrative og planleggingsmessige oppgaver innen forvaltnings- og næringslivsorganisasjoner. Typiske oppgaver som omfattes av ADB er regnskap, økonomi, dokumenthåndtering, prosjektstyring, kundebehandling, kunnskapsforvaltning m.m.

Brukerprogrammer som tekstbehandling og regneark betraktes også ofte som en del av ADB. I motsetning til vitenskapelig databehandling med sine mange og tunge beregningsoppgaver, kjennetegnes ADB av relativt enkle operasjoner på svært store datamengder. Et viktig element i mange ADB-systemer er et datavarehus, det vil si et lager for data innhentet fra en rekke ulike kilder, som brukes til å generere statistikk og rapporter om bl.a. bedrifter, avdelinger og kunder.

Noen av de viktigste leverandørene av ADB er SAP, IFS, Oracle mfl.

Treff - 308
Synonyms - Administrativ databehandling, Databehandling

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.