Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 2 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Zero defects

Opprinnelig japansk filosofi med null kvalitetsfeil i alle ledd som målsetting. Baseres på systematisk bearbeiding av alle usikkerhetsmomenter som påvirker vareflyten.

Forfatter - mos
Treff - 319
Synonyms - JIT, Null kvalitetsfeil, Målsetting, Systematisk, Bearbeiding
Zinc-Air, batterier

Zinc-Air batterier -

Luftaktiverte batterier er en gruppe batterier med katalytisk katode som får tilført oksygen fra luften som det aktive materialet. Fordi katoden fungerer som katalysator, er den fysisk svært liten. Dette vil igjen si at det blir frigjort mer plass til det aktive anodematerialet, f.eks. sink, slik at denne batteritypen får stor kapasitet og energitetthet. Lufttilgangen til batteriet er forseglet og brytes ved aktivering. I forseglet tilstand kan batteriet lagres i flere år. Etter brutt luftforsegling må batteriet brukes i løpet av få måneder. Luftaktiverte batterier finnes i alle størrelser fra knappeceller (til f.eks. høreapparater) til batterier på flere tusen Ah. Typisk bruk kan være varsellys ved veiarbeid, nødtelefoner på motorvei, havbøyer.

Bilde eksempler:

hearing aid batteries 5 b hearing aid batteries 10 b hearing aid batteries 13 b hearing aid batteries 312 b hearing aid batteries 675 b

Konverteringsliste - hørebatterier: Batterier til høreapparater - sammenligningsliste

Forfatter - mos
Treff - 351
Synonyms - Zinc-Air, batterier

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.