Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 6 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Yrkessjåførbevis

Yrkessjåførbevis -

  • Obligatorisk kompetansebevis for yrkessjåfører. Påført norske førerkort som kode 95.
  • Yrkessjåførbevis dokumenterer at sjåføren har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre en trygg transport.
Forfatter - mos
Treff - 139
Synonyms - Yrkessjåførbevis
Yrkesskade

Yrkesskade -

  • En yrkesskade er i henhold til lov om yrkesskadeforsikring en skade eller sykdom som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.
Forfatter - mos
Treff - 138
Synonyms - Yrkesskade
Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring -

  • Lovpålagt forsikring som alle arbeidsgivere har plikt til å tegne. Forsikringspremien avhenger av risikoen i ulike bransjer og antall arbeidstakere som arbedisgiver sysselsetter.
Forfatter - mos
Treff - 148
Synonyms - Yrkesskadeforsikring
Ytelse (watt), batteri

Ytelse (watt) - Den elektriske effekten som et batteri leverer, fremkommer ved å gange strømmen (A) med batterispenningen (V). Ved en gitt effekt er et batteri med en høyere spenning som følge av lavere strømforbruk mer effektivt (jo lavere strømforbruket er, jo lavere er energitapet som følge av oppvarming).

Forfatter - mos
Treff - 236
Synonyms - Ytelse (watt), batteri
Ytre effektivitet

Et mål på hvordan markedet vurderer en bedrifts produkter i forhold til kostnadene i forbindelse med de ressurser produktene forbruker.

Forfatter - mos
Treff - 234
Synonyms - Marked, Bedrift, Produkt, Kostnader, Ressurser
Yttereske (Display)

Yttereske (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Ytteremballasjen til et display, evt palldisplay, eller prepakket gulv-og disk displayBidrar til å beskytte displayet og varene under transport.
Forfatter - mos
Treff - 119
Synonyms - Yttereske (Display)

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.