Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 11 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Wagner Within metode

En metode for bestemmelse av ordrestørrelse ved innkjøp. De fleste slike metoder bygger på optimering av én ordre av gangen, mens Wagner Whitins metoden søker å optimere samtlige ordre for hele planleggingshorisonten. Brukes hovedsakelig som sammenligningsmål for andre beregningsmetoder.

Forfatter - mos
Treff - 318
Synonyms - Metode, Ordrestørrelse, Innkjøp, Optimering, Ordre, Planlegging, Sammenligningsmål
Warchalking

Warchalking: En uautorisert handling der det fysisk merkes trådløse nettilgangspunkter (APs) som er tilgjengelige for fri nettilgang, som for eksempel de du finner på en kafe eller en flyplass - eller et kontorsignal med lekkasjedesinfisere. Ordet "Chalking" er avledet fra det uformelle systemet med oppmerking som bruktes av omstreifere for å avmerke steder det kunne vanke et måltid eller et sted å sove.

Forfatter - mos
Treff - 211
Synonyms - Warchalking
Wardriving

Wardriving: En uautorisert handling der det søkes og kartlegges trådløse nettilgangspunkter (APs) som er tilgjengelig for fri nettilgang som for eksempel de du finner på en kafe eller en flyplass - eller et kontorsignal med lekkasje.

Forfatter - mos
Treff - 224
Synonyms - Wardriving
Watt, elektro

Watt -

  1. Ved AC-målinger utgjør aktiv effekt (målt i watt) produktet av spenning, strøm og cos(f) (cosinus av fasevinkelen mellom strøm og spenning). Watt=E*/ *COS(f). Watt er en effektenhet som tar hensyn til både volt og ampere, og som tilsvarer effekten i en krets der det flyter én ampere strøm ved en potensialfoskjell på én volt.
  2. Én joule/sekund.
Forfatter - mos
Treff - 348
Synonyms - Watt, elektro, Ytelse
Waybill

Betegnelse på et fraktbrev som benyttes innen sjøfrakt. Bruk av waybill er enklere i sin form der det f.eks. ikke kreves legitimasjon for å få varen utlevert. Et waybill er ikke negotiabelt slik tilfellet er med et konnossement. Dette betyr at man ikke kan kjøpe eller selge fraktbrevet. Det er kun den mottaker fraktbrevet er utstedt på, som kan ta imot varene.

Forfatter - mos
Treff - 302
Synonyms - Fraktbrev, Sjøfrakt, Legitimasjon, Vare, Utlevert, Negotiabelt, Konnossement, Kjøpe, Selge, Mottaker
Wetransfer (Nettsted)

Wetransfer (Nettsted) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • En gratis nett-tjeneste for å sende og motta store filer. Trykkfiler er ofte store og er dermed ikke egnet å sende pr. mail, som vil ta opp stor plass i en mail-server, evt. ikke la seg sende i det hele tatt.
  • Du finner link til Wetransfer her.
Forfatter - mos
Treff - 158
Synonyms - Wetransfer (Nettsted)
Wh, Wattime, elektro

Wh (Wattime) -

  1. Måleenhet som tilsvarer effekten av én watts arbeid i én time.
  2. 3600 joule.
Forfatter - mos
Treff - 308
Synonyms - Wh, Wattime, elektro
Whiteliner

Whiteliner - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Whiteliner bestående av jomfruelig fiber, det vil si at det er første gang disse er i omløp.
Forfatter - mos
Treff - 176
Synonyms - Whiteliner
Wilsons formel

Er en formel man ofte bruker for å regne ut optimalt ordrekvantum.

Se også: EOQ

Forfatter - mos
Treff - 594
Synonyms - EOQ
Worldstar (Nettsted)

Worldstar (Nettsted) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

Forfatter - mos
Treff - 169
Synonyms - Worldstar (Nettsted)

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.